O nama

Od kada je osnovana 2003. godine, firma Mont-R profesionalno obavlja svoju delatnost uz pružanje visokog kvaliteta svojih usluga. Danas je Mont-R moderna kompanija koja u svom radu prati svetske trendove uz poštovanje standarda pri izvođenju kapitalnih usluga pod tržišnim uslovima.

Kompanija ima oko 260 zaposlenih, koji su kompetentni za obavljanje svojih poslova i koji su obučeni da koriste ISO standarde sa različitim specijalizacijama i profesionalnim znanjem i veštinama na čelu sa 25 inženjera i tehničara, raspoređenih na poslovima kao što su: inženjeri gradilišta, planiranja montaže i zavarivanja, inženjeri za bezbednost i zdravlje na radu, poslovođe montaže i zavarivanja, menadžeri kvaliteta i više od 100 zavarivača:

  • SMAW zavarivači 111- električari- 25
  • GTAW zavarivači 141 (WIG)- 39
  • GTAW/SMAW 141/111- 22
  • i više od 120 bravara i bravara- montera uključujući i poslovođe. Preostali deo zaposlenih su administrativni radnici.

Mont-r ima proizvodnu halu u Meljaku, 20 km južno od Beograda. Ukupna površina proizvodno - poslovnog objekta iznosi 1577 m2. Poseduje mašine i alate za obradu metala, savijanje cevi, limova, sečenje, plazma rezanje i svu neophodnu opremu i mehanizaciju za rad.

Radionica je namenjena proizvodnji standardne, nestandardne opreme i čeličnih konstrukcija za potrebe elektrana, rafinerija i različitih industrijskih postrojenja i opreme kao što su izmenjivači, rezervoari .... Obzirom da se sve aktivnosti odnose na remontne radove na termoelektranama, radionica je opremljena sa mašinama za savijanje i prefabrikaciju cevovoda za rad pod pritiskom delova EKO, SH, RH, ovesnih cevi i komora.

Razvoj kompanije

Osnovna delatnost preduzeća je pružanje usluga izrade, montaže, remonta i održavanja energetskih i industrijskih objekata. “MONT-R” je osnovan 2003. godine i od tada, svoj poslovni uspeh zasniva na visokoj profesionalnosti i kvalitetu svojih usluga, kao i partnerskom odnosu kako sa podugovaračima, kupcima, krajnjim korisnicima, tako i sa drugim zaintresovanim stranama a, u cilju zadovoljenja njihovih zahteva i potreba iz domena poslovanja preduzeća.

Realizovano je više poslova na izradi, montaži i remontu energetskih i industrijskih postrojenja u našoj zemlji, Nemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Finskoj, Urugvaju, Južnoafričkoj Republici, Egiptu, Sloveniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori. Poslovi većeg obima izvršeni su u MSK u Kikindi, RNP Pancevo, NIS u Novom Sadu, TE Kostolac, TE “Nikola Tesla” u Obrenovcu, JKP Beogradske elektrane, Fabrici šećera "Donji Srem" u Pećincima, Fabrici šećera “Bačka” u Vrbasu, Senti, Kovačici i dr.

MONT-R raspolaže sopstvenom opremom za poslove montaže i demontaže, ali se akcenat stavlja na partnerske odnose sa snažnim firmama iz ove oblasti. U SR Nemačkoj, MONT-R ima registrovan Pogon radi ugovaranja i izvođenja radova.

Ukupnu površinu 1577m², proizvodno - poslovnog objekta, MONT-R je izgradio tokom 2009/2010.god. i nalazi se u mestu Meljak, pored Beograda. To značajno doprinosi poboljšanju procesa, pružanju usluga, kao i poboljšanju radne sredine i motivaciji zaposlenih. Preduzeće ima oko 260 zaposlenih, kompetentnih za obavljanje svojih poslova, a koji se permanentno obučavaju za primenu referentnih ISO standarda i raznih stručnih specijalističkih znanja i veština.

Development of the company