• Direktor
 • Zamenik Direktora
 • Sektor
  Kvaliteta
 • Sektor sigurnosti i
  zaštite na radu
 • Sektor
  ljudski resursi
 • Sektor
  Marketing
 • Sektor
  Administracija
 • Sektor
  finansije i knjigovodstvo
 • Sektor
  Komercijala
 • Laboratorija za
  akustička ispitivanja
 • Rukovodilac Tehničke službe
 • Rukovodilac
  službe zavarivanja
  • Inženjer
   zavarivanja
  • Specijslista
   zavarivanja
  • Predradnik
   zavarivanja
  • Ožarivači
   Pomoćni radnici
 • Rukovodilac službe
  Logistika Transporta
  • Vozači motornih
   vozila
  • Vozači viljuškara
  • Magacioner
  • Električar
  • Portir
 • Rukovodilac službe
  Tehn. priprema
  • Priprema
   ponude
  • Kalkulacija
  • Tehnička
   Dokumentacija
  • Projektovanje
  • Dispozicija
   radnika
 • Rukovodilac
  Tehn. radionice
  • Poslovodja radionice
  • Grupovodja
   radionice
  • Predradnik
   radionice
  • Bravari
   Varioci
   Monteri
   Cevari
 • Rukovodilac projekta
  Čelične konstrukcije
  • Poslovodja
   Čelične konstrukcije
  • Grupovodja
   Čelične konstrukcije
  • Predradnik
   Čelične konstrukcije
  • Bravari
   Varioci
   Cevari
 • Rukovodilac projekta
  Cevni sistemi
  • Poslovodja
   Cevni sistemi
  • Grupovodja
   Cevni sistemi
  • Predradnik
   Cevni sistemi
  • Bravari
   Varioci
   Monteri
   Cevari
 • Rukovodilac projekta
  Kotlogradnja
  • Poslovodja
   Kotlogradnja
  • Grupovodja
   Kotlogradnja
  • Predradnik
   Kotlogradnja
  • Bravari
   Varioci
   Cevari