SPISAK REFERENTNIH USLUGA 2018. godina

REDNI BROJ NAZIV USLUGE UGOVOR REFERENTI NARUČILAC PERIOD IZVOĐENJA RADOVA
1. Predfabrikacija i montaža cevovoda, ovešanja, sekundarnih oslonaca za spremnik toplote za daljinsko grejanje u toplani III-Stadtwerke Duisburg AG BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75 12159 Berlin 02.01.2018.-
31.12.2018.
2. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu, Blok H - TE Weisweiler RWE Power AG, Eschweiler, Germany 15.03.2018.-
31.05.2018.
3. Kapitalni remont - Demontažno - montažni radovi grejnih površina kotla, bloka A4 JP EPS Beograd- Ogranak "TENT" Obrenovac
ul. Bogoljuba Uroševića Crnog 44
27.03.2018.
4. Demontažno - montažni radovi kanala, gorionika i želižne konstrukcije JP EPS Beograd- Ogranak "TENT" Obrenovac
ul. Bogoljuba Uroševića Crnog 44
27.03.2018.
5. Montaža kanala i zamena napojne glave Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o Bosna i Hercegovina April 2018.
6. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu Blokovi B i G-BoA, TE Neurath, RWE Power AG Germany RWE Power AG Neurath, Germany Blok B: 15.05 -31.08.2018.
Blok G: 01.07 -31.08.2018.
7. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu - Gradska komunalna preduzeća Stadtwerke Műnchen, toplana Sever, blok 2 Germany Gradska komunalna preduzeća Stadtwerke Műnchen 14.05.2018.-
30.06.2018.
8. Izrada i isporuka cevne zaštite i prestrujni limovi za pregrejače i međupregrejače TENT A JP EPS Beograd- Ogranak "TENT" Obrenovac
ul. Bogoljuba Uroćevića Crnog 44
90 dana
9. Izrada i isporuka podova za kolonu 40D-203 MSK Kikinda Miloševački put bb, KIKINDA 15.05.2018.
10. Zavarivački i montažni radovi Mondi Štetia "HUTNI MONTAŽE" a.s.
Ruska 1162/60 Vitkovice
70300 Ostrava, Czech Republic
01.06.2018.-
30.09.2018.
11. Zamena cevnih lukova i dela pravih cevi prestrujnih parovoda pregrejača na blokovima A1 i A2 u TENT A, Obrenovac JP EPS Beograd- Ogranak "TENT" Obrenovac
ul. B. Uroševića Crnog 44
01.06.2018.
12. Revizioni i sanacioni radovi na kotlovima 1 i 2 u toplani Wedel, Vattenfall Europe Warme AG Vattenfall Europe Warme AG 18.06.2018.-
31.08.2018.
13. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu Blok 4 - elektrani STEAG-Herne Termoelektrana Herne - STEAG 01.07.2018.-
31.08.2018.
14. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu u fabrici šećera Uelsen, Nordzucker AG BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75 12159 Berlin 02.07.2018.-
31.08.2018.
15. Demontaža i montaža kaveza gorionika i zamena delova levka isparivača-TE Kolubara, Vreoci JP EPS Beograd- Ogranak "TENT" Obrenovac
ul. B. Uroševića Crnog 44
16.07.2018.
16. Demontažno montažni radovi na delu isparivača prednje i zadnje strane kotla kao i radovi na zameni dela pregrejača 1 na prodoru kroz prednji zid kotla na bloku A6-TENT-A JP EPS Beograd- Ogranak "TENT" Obrenovac
ul. B. Uroševića Crnog 44
23.07.2018.
17. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu u TE Moorburg, blokovi A i B, Vattenfall Heizkraftwek Moorburg GmbH Vattenfall Heizkraftwek Moorburg GmbH 01.08.2018.-
31.08.2018.
18. Usluge održavanja cevovoda za potrebe TE-TO Novi Sad-Usluge kontrolisanja ovešenja glavnog parovoda 140 bar/560℃ JP EPS Beograd
Ogranak PANONSKE TE-TO
Novi Sad
28.08.2018.
20 dana
19. Revizioni radovi na delu pod pritiskom / pogon u radu, kotao 22, EnBW AG, toplana Štutgart-Minster EnBW AG, toplana Štutgart-Minster 03.09.2018.-
31.10.2018.
20. Delimična zamena grejnih površina na peći - FCC-F-101- HOLBORN Europe Raffinerie GmbH, Hamburg HOLBORN Europe Raiffinerie GmbH, Hamburg 05.09.2018.-
30.09.2018.
21. Izvođenje radova na zameni dimnjaka i magistralnih vodova Fabrika kartona Umka doo,
ul. 13. Oktobra br.1, Umka
08.10.2018.
22. Ugradnja komponenata kotla za Projekat CYMIC boiler Hofor, Denmark "HUTNI MONTAŽE" a.s.
Ruska 1162/60 Vitkovice
70300 Ostrava, Czech Republic
10.2018.
23. Nabavka, fabrikacija i ugradnja linija oduzimanja turbine niskog pritiska TENT-A JP EPS Beograd- Ogranak "TENT" Obrenovac
ul. Bogoljuba Uroševića Crnog 44
Mart - Jul 2018.
24. Cevi za vezu sa ulaznim komorama isparivača za blok A1 TENT-A JP EPS Beograd- Ogranak "TENT" Obrenovac
ul. B. Uroševića Crnog 44
2018.
25. Remont cevnog sistema u TEKO A Kostolac JP EPS Beograd- Ogranak "TENT" Obrenovac
ul. B. Uroševića Crnog 44
2018.
26. Usluge godišnjeg održavanja CSK blokova A1 i A2 TENT A JP EPS Beograd- Ogranak "TENT" Obrenovac
ul. B. Uroševića Crnog 44
Tokom 2018.

SPISAK REFERENTNIH USLUGA 2017. godina

REDNI BROJ NAZIV USLUGE UGOVOR REFERENTI NARUČILAC PERIOD IZVOĐENJA RADOVA
1. Ukrupnjavanje delova grejnih površina kotla sa 48 cevnih paketa u središnjem i 96 u donjem delu pregrejača 2, uključujući ovesne cevi, limove za osiguranje i zaštitne polucevi, za projekat TE Ptolemais V, Radionica hale 6-7
Doosen Babsosk Energy Germany GmbH
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75
12159 Berlin
01.11.2016.-
31.03.2017.
2. Montažni radovi na daljinskom toplovodu između TE Deteln, Reklinghauzen -Grulbad UNIPER TE Dateln VAM Anlagentechnik GmbH
Austria
02.01.2017.-
31.12.2017.
3. Angažovanje bravara i zavarivača za rad na stacionarnoj opremi MSK Kikinda
Miloševački put bb
KIKINDA
30 dana
4. Zamena 900 metaliziranih cevnih lukova na ekonomajzeru bloka A6 JP EPS "TENT",
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
24.02.2017.
5. Komore pregrejača 4 i povezani parovodi za blok A1 sa izradom tehničke dokumentacije i kontrolnim proračunom čvrstoće TENT A JP EPS "TENT",
Bogoljuba Uroševića Crnog 44
Obrenovac
2017.
6. LOT 1 - Nabavka usluga zamene cevi na plafonu kotla, sanacija sekundarne konstrukcije nosač plafonskog pregrejača pare MH ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK - a.d. Ugljevik 04.07.2017.
70 dana
7. Sanacija posuda pod pritiskom JP EPS Beograd-Ogranak RB Kolubara
Ul.Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci
11.2017. / 12.2017.
8. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu Blokovi G, C, E i F -TE Neurath
Germany
RWE Power AG, Neurath, Germany Blok G: 01.04.-20.04.17.
Blok C: 21.04.-14.05.17.
Blok E: 15.05.-31.07.17.
Blok F: 01.08.-31.08.17.
9. Revizioni i sanacioni radovi na delu kotla pod pritiskom KSC Schwedt, EEW Energy from Waste GmbH - Germany EEW Energy from West GmbH
Germany
18.04.2017.-
31.05.2017.
10. Zamena skretne stanice visokog pritiska na radnoj jedinici 11 u elektrani sa gasnim turbinama Nossener Brűcke DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH Germany 02.05.2017.-
31.05.2017.
11. Revizioni i sanacioni radovi na delu kotla pod pritiskom KW Rűdersdorf, Vattenfall Europe New Energy Ecopower GmbH, Germany KW Rűdersdorf, Vattenfall Europe New Energy Ecopower GmbH
Germany
01.06.2017.-
15.07.2017.
12. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu, Blok E2 - TE Weisweiler RWE Power AG, Eschweiler
Germany
01.07.2017.-
31.08.2017.
13. Montaža čeličnih komponenti i delova kanala zbog modernizacije ZF-kanala i zamene parnog konvertorskog ventila, kao i podešavanja pripadajuće linije za regulaciju vode za ubrizgavanje radne jedinice 13 u toplani Nossener Brűcke DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH
Germany
10.07.2017.-
31.08.2017.
14. Sanacija na pregrejaču 1 u donjem delu, uključujući prodore pregrejača 3 kroz zid na izlaznoj strani, Blok R, TE Boksberg-Lausitz Energie Kraftwerke AG Lausitz Energie Kraftwerk AG
Boxberg, Berlin
Germany
24.07.2017.-
31.08.2017.
15. Predfabrikacija i montaža cevovoda, uključujući čeličnu konstrukciju, ovešanja i oslonce, LEIPA Georg Leinfelder GmbH LEIPA Georg Leinfelder GmbH
Germany
07.08.2017.-
30.11.2017.
16. Revizioni i sanacioni radovi na delu kotla pod pritiskom HKW Freimann, SMW Stadrwerke Műnchen Germany< /td> HKW Freimann, SMW Stadrwerke Műnchen
Germany
21.08.2017.-
31.10.2017.
17. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu, Blok G, BoA - TE Neurath, Germany RWE Power AG, Neurath, Germany 01.09.2017.-
31.10.2017.
18. Radovi revizije i sanacije kotla-MVA uređaj za sagorevanje otpada Bonn, Germany BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 18.09.2017.-
31.10.2017.
19. Demontaža starih i montaža novih cevovoda sa armaturama, držačima i sekundarnim osloncima LEIPA Georg Leinfelder GmbH Germany BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75
12159 Berlin, Germany
01.11.2017.-
28.02.2018.
20. Zavarivački i montažni radovi, Qatar Qatar Shell GLT Ltd.
Ras Leffan Industrial City, Qatar
2017.
21. Zavarivački i montažni radovi na projektu Kusile Power Station Project - Južnoafrička Republika "HUTNI MONTAŽE" a.s.
Ruska 1162/60 Vitkovice
70300 Ostrava, Czech Republic
2017.
22. Kapitalni remont, TE Bitola, BJR Makedonija REK Bitola - A.D. ELEM, BJR Makedonija 2017.
23. Zamena cevi na isparivaču TE Stanari Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o Bosna i Hercegovina 2017.

SPISAK REFERENTNIH USLUGA 2016. godina

REDNI BROJ NAZIV USLUGE UGOVOR REFERENTI NARUČILAC PERIOD IZVOĐENJA RADOVA
1. Zamena katalizatora u reaktoru 21R01
Ugovor br. 4918 od 06.09.2016.
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 12.10.2016.-
31.10.2016.
2. Zamena povratnih kapa sa gasnim i opstrujnim cevima i termička obrada zavarenih spojeva na bojleru otpadne toplote WHB-13E02
Ug. br. 2040/2016 - 3275 od 20.07.2016.
MSK Kikinda
Miloševački put bb
KIKINDA
19.09.2016.-
11.11.2016.
3. Angažovanje bravara i zavarivača za rad na stacionarnoj opremi MSK Kikinda
Miloševački put bb
KIKINDA
30 dana
4. Termička obrada zavarenih spojeva WHB i Zamena povratnih kapa i donj. vez. cevi 13E02 MSK Kikinda
Miloševački put bb
KIKINDA
2016.
5. POSUDA BAKLJE METANOLA 53B02 MSK Kikinda
Miloševački put bb
KIKINDA
2016.
6. POSUDA BAKLJE METANOLA 53B02 MSK Kikinda
Miloševački put bb
KIKINDA
2016.
7. Sanaciji obloge dna kolone 40D-203 MSK Kikinda
Miloševački put bb
KIKINDA
2016.
8. Usluge godišnje održavanje CSK TENT A1 i A2 po NČ JP EPS »TENT«
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
05.2016. / 05.2017.
9. Sanacija poveznog cevovoda P2 i P3 u TE Kostolac B „TE-KO Kostolac“ d.о.о
Nikole Tesle 5-7
Kostolac
2016.
10. Demontaža postojećih i ugradnja novih zagrejača visokog pritiska TENT A JP EPS »TENT«,
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
2016.
11. Montažno demontažni radovi –isparivač EKO 1A, povezni parovodi, P2, cevovod ubrizgavanja, skelarski radovi, blok B2 ТЕNT B Ušće »Feromont Inženjering« d.o.o.
Bačvanska 21/II
Beograd
Maj 2016.
180 dana
12. Sanacija dela MP1 na bloku B1
TE-KO Kostolac
Euro-Mont-Ing
ul. Godominska 35
Beograd
2016.
13. Remont i tekuće održavanje cevnog sistema kotla K1 i K2- Zamena 1 kolena na RB i 6 kolena na RL
Ug. br. 2335 od 16.05.2016.god.
„TE-KO Kostolac“ d.о.о
Nikole Tesle 5-7
Kostolac
2016.
14. Sanacija posuda pod pritiskom (аutoklava i bidona), bravarsko zavarivačke usluge, termička obrada, termoizolaciја, peskarenje, sačamarenje i АКZ, izrada tehnologije za sanaciju, kontrola procesa sanacije, ispitivanje materijala i izrada elaborata JP EPS Beograd - Ogranak RB Kolubara
Ul.Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci
30 dana
15. Usluge termičke obrade u tekućem i interventnom održavanju i po potrebi remonta na blokovima А1-А6 u ТЕNТ А od 23.02.2016. JP EPS »TENT«,
Bogoljuba Uroševića Crnog 44
Obrenovac
23.02.2016.-
23.02.2017.
16. Zamena cevi MP 1 i MP2 na bloku A1
TENT A
Ug.br. 105E0301-5039/13-2016/792 od 25.02.2016.
JP EPS »TENT«,
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
12.05.2016.-
12.07.2016.
17. Uklanjanje postojećih i montaža novih prigušivača buke bloka A4 TENT A Obrenovac, ug.br. 105E0301-9003/7-2016/906 od 02.03.2016. JP EPS »TENT«,
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
10.03.2016.-
10.04.2016.
18. Zamena ložišta kotla sa isporukom II faza revitalizacije (membranizacije) dela ložišta kotla OP 380b na lokaciji TE Morava Svilajnac –Ug.br. 5098-E0301-730/
1-2006-6529 od 04.01.2016.
Rafaco S.A.
Poljska
01.03.2016.-
26.07.2016.
19. Angažovanje bravara i zavarivača na cevovodu i opremi MSK Kikinda MSK Kikinda
Miloševački put bb
KIKINDA
11.02.2016.-
30.04.2016.

SPISAK REFERENTNIH USLUGA 2015. godina

REDNI BROJ NAZIV USLUGE UGOVOR REFERENTI NARUČILAC PERIOD IZVOĐENJA RADOVA
1. Revizioni radovi na kotlu Ataka, Unit 3&4,
Ugovor br. .L66/1068151/7010380
MH Power Systems Europe Service GmbH, Duisburg Germany 01.10.2015.-
01.06.2016.
2. Nox bloka A-5
Ug.br. Anex 5 - 3943/5468/15 od 07.09.2015.
Feromont Inženjering d.o.o.
Bačvanska 21/II
Beograd
15.09.2015.
3. Predfabrikacija i montaža cevovoda sa čeličnom konstrukcijom, osloncima i ovešanjima zа benzisku pumpu – sistem modula 321 i 322 Emden, Ug. MR08/15 BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 01.09.2015.-
31.10.2015.
4. Zamena zadnje ekranske komore kotla TE 110 TE-TO Zrenjanin
06-U/15-02-4911 OD 07.08.2015.
TEHNOBIRO INŽENJERING DOO
Vele Nigrinove 1
BEOGRAD
28.08.2015.
5. Revizioni radovi na kotlu, Heyden, Ug.br. MR 07/15 BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 17.08.2015.-
25.09.2015.
6. Zavarivački i montažni radovi na projektu Montaže sistema kotla 54 MW WTE CFB - Varkaus, Finska ”HUTNI MONTÁŽE” a.s.
Ruská 1162/60, Vitkovice
70300 Ostrava, Czech Republic
07/2015. – 06/2016.
7. Zamena kompenzatora na cevovodu rashlade bloka A2
Ug.br. 3850/29042 od 15.06.2015.
JP EPS »TENT«,
Bogoljuba Uroševića Crnog 44
Obrenovac
15.06.2015.-
15.06.2016.
8. Nabavka cevnog sistema za EKO, DRD i delove turboagregata blok A2-TE KOSTOLAC-Ug.br. 312/1 od 15.12. VIA OCEL d.o.o
Tadeuša Košćuškа 56
Beograd
Jun - August 2015.
9. Angažovanje bravara i zavarivača za stacionarnu opremu MSK Kikinda
Ug.br. 3674/333 od 08.06.2015.
MSK Kikinda
Miloševački put bb
KIKINDA
08.06.2015.-
09.2015.
10. Angažovanje radnika na remontnim radovima CSK K1-K6 TE Kolubara
Ug.br. Anex 3 - 3550/2341/15 od 02.06.2015.
»Feromont Inženjering« d.o.o.
Bačvanska 21/II
Beograd
01.06.2015.-
01.11.2015.
11. Remontni radovi TENT B 1
Ug.br. Anex 2 - 3484/2314/15 od 28.05.2015.
Feromont Inženjering d.o.o.
Bačvanska 21/II
Beograd
2015.
12. Angažovanje atestiranih zavarivača po NČ - MINEL Ug.br. 3241/023-1/015 od 19.05.2015. Rudnap Group
MINEL KOTLOGRADNJA
Uralska 3, Beograd
Maj 2015.
13. Nabavka i zamena prestrujnih parovoda pregrejača bloka A2 Ug.br. 3165/504/1 od 18.05.2015. VIA OCEL d.o.o
Tadeuša Košćuškа 56
Beograd
2015.
14. Radovi (usluge) na zavarivanju, tokom remonta 2015-e, na armaturi blokova A1 – A6 Ug.br. 3161/27735 od 18.05.2015. JP EPS »TENT«,
Bogoljuba Uroševića Crnog 44
Obrenovac
18.05.2015.-
18.05.2016.
15. Revizioni radovi i sanacija na kotlu RWE TermoelektranaWeisweiler blok G
Ugovor br. MR 05/15
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 04.05.2015.-
30.06.2015.
16. Usluge godišnjeg održavanja CSK po NČ za blok A1 i blok A2 Ug.br. 2790/27581 od 02.05.2015. JP EPS »TENT«,
Bogoljuba Uroševića Crnog 44
Obrenovac
02.05.2015.-
02.05.2016.
17. Zamena komora na kotlu TE Niederaussem blok H i F Ugovor br. MR 04/15 BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 15.04.2015.-
31.08.2015.
18. Revizioni radovi i sanacija na kotlu Neurath blok B i G
Ugovor br. MR 03/15
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 01.04.2015.-
30.06.2015.
19. Remontni radovi blok B1 i blok B2
Ug.br. Anex 1 - 2368/1702/15 od 23.04.2015.
Feromont Inženjering d.o.o.
Bačvanska 21/II
Beograd
24.04.2015.-
30.09.2015.
20. Zamena cevi na ulazu u komoru isparivača na bloku A2 sa nabavkom cevi i fabrikacijom
Ug.br. 2193/59-LM-15 od 20.04.2015.
“LM METALMONT” d.o.o.
Kralja Milutina 13b
Obrenovac
04/2015.
21. Nabavka cevi pregrejača 4 sa ugradnjom za blok A2 -Ug.br. 1125/808/15 od 04.03.2015. Feromont Inženjering« d.o.o.
Bačvanska 21/II
Beograd
04/2015.
22. Zavarivački i montažni radovi na projektu Zavarivanje i montaža isparivača spiralnog oblika i žleba u Termoelektrani Kusile – Južnoafrička Republika ”HUTNI MONTÁŽE” a.s.
Ruská 1162/60, Vitkovice
70300 Ostrava, Czech Republic
03/2015. – 12/2015.
23. Revizioni radovi i sanacija na kotlu Frimersdorf blok P i Q
Ugovor br. MR 02/15
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 23.03.2015.-
31.05.2015.
24. Izrada skladišnog rezervoara za HCL52T03-B- MSK Kikinda
Ug.br. 1063/151/2015 od 03.03.2015.
MSK Kikinda
Miloševački put bb
KIKINDA
03.03.2015.-
23.03.2015.
25. Demontaža i montaža cirkulacionog rezervoara cosorb solventa 33T01-B MSK Kikinda
Miloševački put bb, KIKINDA
08.04.2015.-
30.06.2015.
26. Izrada i isporuka cirkulacionog rezervoara čistog toluena 33T02 - MSK Kikinda
Ug.br. 1062/152/2015 od 03.03.2015.
MSK Kikinda
Miloševački put bb
KIKINDA
15.04.2015.-
30.06.2015.
27. Моntaža i zavarivanje na spiralnim zidovima i rezervoara, Kusile TE - Južnoafrička Republika Hutni montaže, a.s.
Ruská 1162/60 Vitkovice
70300 Ostrava , Czech Republic
Mart – Avgust 2015.
28. Prefabrikacija i montaža cevovoda sa čeličnom konstrukcijom i ovešanjima od C i legiranih čelika - Emden
Ugovor br. MR 01/15
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 12.01.2015.-
30.06.2015.

SPISAK REFERENTNIH USLUGA 2014. godina

REDNI BROJ NAZIV USLUGE UGOVOR REFERENTI NARUČILAC PERIOD IZVOĐENJA RADOVA
1. Zamena dela CSK, fabrikacija i isporuka MP 1, uzorkovanje i sanacija slabih mesta na CSK-a bloka 1
Ugovor br. 300/1/3803 – 30.11.2014
VIA OCEL d.o.o
Tadeuša Košćuškа 56
Beograd
30.11.2014.-
01.02.2015.
2. Montaža cevnog razvoda - RTB Bor
Ugovor br. 1195 od 04.11.2014.
”ENERGOPROJEKT-OPREMA”a.d ul.Bulevar Mihaila Pupina 12
Beograd
Novembar 2014.
3. Isporuka i montaža kanala za otprašivanje RTB Bor
Ugovor br. 1121 od 09.10.2014.
”ENERGOPROJEKT-OPREMA”a.d Bulevar Mihaila Pupina 12, Beograd Oktobar 2014.
4. Nabavka cevi, fabrikacija i zamena cevi na ulazu u komoru isparivača u obimu 1/3 na bloku A1
Ugovor br. 170/LM-14/4395-19.08.2014.
“LM METALMONT” d.o.o.
Kralja Milutina 13b
Obrenovac
Septembar 2014.
5. Zamena komora na kotlu
TE Niederaussem blok D
Ugovor br. MR07/14
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 15.08.2014.-
30.09.2014.
6. Zamena MP 1sa ulaznim i izlaznim komorama i ovesnim cevima (Pregrejač 2), Pregrejač 1 na prodoroma cevnih snopova MP 1 na bloku A3- TENT A Obrenovac
Ugov. br. 3124/4052/14 - 28.07.2014.
»Feromont Inženjering« d.o.o.
Bačvanska 21/II
Beograd
01.08.2014.
7. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu TE RWE TermoelektranaWeisweiler blok H
Ugovor br. MR06/14 008
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 01.07.2014.-
31.08.2014.
8. Izrada delova ekonomajzera 1 i ekonomajzera 2
Ugovor br. 151/1/3803 – 17.07.2014.
VIA OCEL d.o.o
Tadeuša Košćuškа 56
Beograd
Jul 2014.
9. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu TE Neurath blok E i F
Ugovor br. MR05/14
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 01.06.2014.-
05.08.2014.
10. Montaža cevovoda u Fabrici sumporne kiseline
Ugovor br. 481/2218 05.05. 2014.
”ENERGOPROJEKT-OPREMA”a.d Bulevar Mihaila Pupina 12, Beograd Maj 2014.
11. Mašinski radovi na montaži kompenzatora i isporuci i postavljanju otvoreno zatvorene prirubnice – Kanali za Novu Topionicu RTB Bor -Por. Br. 36/245110- 19.05.2014. ”ENERGOPROJEKT-OPREMA”a.d Bulevar Mihaila Pupina 12, Beograd Maj 2014.
12. Demontaža i montaža starog sabirnika vode ispod ejektora za Blok A3
Ugovor br. 26453/4554-20.08..2014.
JP EPS »TENT«,
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
20.08.2014.-
20.09.2014.
13. Zamena komora na kotlu KW Niederaussem blokD. Zamena izlazne komore MP1, MP2, uključujući povez. Cevi i ovešanja u zoni na kotlu
MR 07 od 02.07.2014.
RWE Power AG KW Niederaussem
Werkstraße 1, 50129 Bergheim
15.08.2014.-
30.09.2014.
14. Remont cevnog sistema kotla bloka B1 i B2 TE Kostolac
Ugovor br. 5720/4576 od 08.10.2014.
„ТE-KO Костолац“ д.о.о.
Ул. Николе Тесле 5-7
Костолац
Avgust 2014.
18 meseci
15. Demontaža, prefabrikacija i montaža zadnje zida kotla u PC Pećinci
Ugovor br. 2151/2014 od 10.07.2014.
SUNOKO d.o.o.
Trg Marije Trandefil 7, Novi Sad
01.06.2014.-
15.08.2014.
16. Demontaža, prefabrikacija i montaža zadnje pepeljare kotla u PC Pećinci
Ugovor br. 2151/2014 od 10.07.2014.
SUNOKO d.o.o.
Trg Marije Trandefil 7
Novi Sad
01.06.2014.-
15.08.2014.
17. Zamena i fabrikacija 1/3 pregrejača 4 na bloku A1- TENT A Obrenovac
Ugov. br. 3125/4053/14 - 22.07.2014.
»Feromont Inženjering« d.o.o.
Bačvanska 21/II
Beograd
01.08.2014.
18. Termička obrada u tekućem i interventnom održavanju i po potrebi u remontima, TENT A Obrenovac
Ugov. br. 26151/3680 - 07.07.2014.
JP EPS »TENT«,
Bogoljuba Uroševića Crnog 44
Obrenovac
10.07.2014.
19. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu u RWE Weisweiler – blok H
Ug. Br. MR 6 od 30.05.2014.
RWE Power AG KW Weisweiler
Züm Hagelkreuz
52249 Eschweiler
01.07.2014.
20. Zamena delova CSK i komora tokom kapitalnog remonta bloka A3 - Zamena PR2, PR5, MP1, komora MP1– zamena MP1 sa ulaznom i izlaznom komorom i ovesnim cevima (PR2), delimična zamena PR1 na prodorima pregrejača 5 cevnih snopova PR5, MP1 kroz prednji i zadnji zid kotla - TENT A Obrenovac
Ug. br. 25974/2201/14 - 27.05.2014.
»Feromont Inženjering« d.o.o.
Bačvanska 21/II,
Beograd
01.07.2014.
21. Fabrikacija i ugradnja u kotao (demontaža i montaža) pozicije MP1 i MP2 sa prodorima kroz plafon kotla do komora MP1 i MP2 na bloku A1- TENT A Obrenovac
Ug.br. 25992/3243 - 06.06.2014.
JP EPS »TENT«,
Bogoljuba Uroševića Crnog 44
Obrenovac
20.06.2014.-
28.09.2014.
22. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu u RWE Neurath – blok E i F
Ug. br. MR 5 od 22.04.2014.
RWE Power AG
KW Neurath Block E und F
Energistraβe 101
41517 Grevenbroich
Bl. E - 01.06.-04.08.2014.
Bl. F - 25.07.-15.08.2014.
23. Isporuka delova i izvršenje radova na kotlu u Energani u PC Pećinci
Ugovor br. 2678 od 22.05.2014.
SUNOKO d.o.o.
Trg Marije Trandefil 7
Novi Sad
11.06.2014.
70 dana
24. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu u KW Lippendorf blok S. Sanacija bočnih zidova levka na prelazu ka isparivaču
Ug. Br. MR 4 od 10.04.2014.
Vattenfall Europe Generation AG & Co.KG Kraftwerk Lippendorf Werkstraße 1
04564 Böhlen
12.05.2014.-
30.06.2014
25. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu u KW Neurath blok C i G
Ugov. Br. MR 03 od 17.02.2014.
RWE Power AG KW Neurath
Energiestraße 101
41517 Grevenbroich
Bl. C - 01.04.-14.06.2014.
Bl. G - 14.04.-10.05.2014.
26. Remont cevnog sistema kotla bloka A5
Ugov. br. 25771/2239 od 25.04.2014.
JP EPS »TENT«,
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
20.05.2014.
27. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu u RWE Weisweiler – blok E2
MR 02 od 17.02.2014.
RWE Power AG KW Weisweiler
Züm Hagelkreuz
52249 Eschweiler
07.04.2014.-
31.05.2014.
28. Izrada i isporuka parovoda oduzimanja niskog pritiska: br.1 (RH10), br.2 (RH20) i br.3 (RH30) sa pripadajućim kompenzatorima i ukrućenjima i ugradnja parovoda i kompenzatora u parni prostor kondezatora i cilindra niskog pritiska
Ug. br. 25773/2133 od 17.04.2014.
JP EPS »TENT«,
Bogoljuba Uroševića Crnog 44
Obrenovac
April 2014.
29. Моntaža i zavarivanje spiralnih zidova i rezervoara, Kusile PP – South Africa Hutni montaže, a.s.
Ruská 1162/60 Vitkovice
70300 Ostrava – Czech Republic
Mart - Avgust 2014.
30. Montaža cevovoda kotla na biomasu - Mondi SCP Ružomberok
Ug. br. NOBJ130495 od 20.02.2014.
Hutni montaže, a.s.
Ruská 1162/60 Vitkovice
70300 Ostrava – Czech Republic
Februar 2014.
31. Demontažni i montažni radovi tokom delimičnog obnavljanja gr. površine pregrejača u zoni strujanja dimnih gasova na kotlu 11 – Blok 1
Ug.br. MR 01 od 08.11.2013.
STADTWERKE München GmbH
HKW München
Nord Mückenerd straße 22
05.01.2014.-
28.02.2014.

SPISAK REFERENTNIH USLUGA 2013. godina

REDNI BROJ NAZIV USLUGE UGOVOR REFERENTI NARUČILAC PERIOD IZVOĐENJA RADOVA
1. HKW München Nord bl. 1 -Radovi revizije i sanacije na bloku 1-kotao 12 -
M09/2013 od 09.09.2013.
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 20.10.2013.-
31.11.2013.
2. Evonik Stag GmbH - HKW Herne Revizijoni i sanacijoni radovi na kotlu – komora za sagorevanje i isparivač – M07/2013 od 18.07.2013. BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 01.08.2013.-
31.09.2013.
3. RWE Power AG-Kraftwerg Westfalen bl. E -Prefabrikacija, demontaža i montaža cevovoda srednjeg i niskog pritiska sa čeličnom konstrukciojom i ovešanjima za sistem EOZTB sistem bajcovanja i ispiranja-MR 06 od 14.06.2013. BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 01.08.2013.-
31.10.2013.
4. Моntaža i zavarivanje spiralnih zidova i rezervoara, Kusile PP – South Africa Hutni montaže, a.s.
Ruská 1162/60 Vitkovice
70300 Ostrava, Czech Republic
Oktobar 2013. - Mart 2014.
5. Montaža i zavarivački radovi na kotlovima - project Nо 01143 „Rekonstrukcija kotlovskog postrojenja – Uruguay“ Hutni montaže, a.s.
Ruská 1162/60 Vitkovice
70300 Ostrava, Czech Republic
Septembar 2012. - Jun 2013.
6. Zamena cevovoda sveže pare sa ovešanjima od C-Čelika i legiranih čelika na kotlu 4 u pogonu Wesseling
M 05/2013 od 23.05.2013.
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 15.07.2013.-
30.09.2013.
7. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu – Blok D-Neurath, ug.br. M 03/2013 od 11.04.2013. BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 01.06.2013.-
31.08.2013.
8. Demontaža i mont. grejnih površina pregrejača i ovesnih cevi u zoni dimnog gasa na parnom kotlu bl.Q – Greevenbroich/Frimersdorf
M 01/2013 od 11.04.2013.
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 02.04.2013.-
30.06.2013.
9. Prefabrikacija demontaža i montaža cevnog sistema srednjeg i niskog pritiska i ovešenja od C- čelika i legiranih čelika za sistem rashladne vodel levak, sistem za ispiranje i bajcovanje –Hamm
MR 19 od 14.11.2012.
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin 01.01.2013.-
30.06.2013.
10. Rezervoar kondenzata toplifikacije Obrenovca-Ug. br. 25009/3648 03.07.2013. JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
27.06.2013.- 27.08.2013.
60 dana
11. Radovi na izradi parovoda PC - Pećinci
Ugovor br.081/05/13-05/13 od 21.05.2013.
"SUNOKO" d.o.o.
Trg Marije Trandafil 7, Novi Sad
03.2013.
12. Održavanje cevnog sistema kotla A2, TENT A, Ugovor br. 24683 15.05.2013. JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
Tokom 2013.
13. Izgradnja fabrike sumporne kiseline- isporuka i montaža kanala
Ugovor br. 1315/159 od 11.03.2013.
”ENERGOPROJEKT-OPREMA” a.d
Bulevar Mihaila Pupina 12
Beograd
2013. / 2014.
14. Radovi na demontaži, prefabrikaciji sa uključenom nabavkom osnovnog materijala, isporuci i montaži pregrejača pare i zameni štucni na ulaznom i izlaznom kolektoru - PC Pećinci - Ugovor br. 04/01/13-01/13 od 23.01.2013. "SUNOKO" d.o.o.
Trg Marije Trandafil 7
Novi Sad
05.03.2013.-
01.06.2013.
15. Angažovanje radnika za održavanje CSK, parovoda, cevovoda, pomoćnih kotlova
Ug. br. 24180 od 20.02.2013.
JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
20.02.2013.
16. Radovi na rekonstrukciji 2 parna kotla ,,Cekop“-PC Vrbas Ug.br.88/03/12-23.01.2013. "SUNOKO" d.o.o.
Trg Marije Trandafil 7, Novi Sad
12.02.2013.-
01.06.2013.

SPISAK REFERENTNIH USLUGA 2012. godina

REDNI BROJ NAZIV USLUGE UGOVOR REFERENTI NARUČILAC PERIOD IZVOĐENJA RADOVA
1. Izgradnja fabrike sumporne kiseline- isporuka i montaža kanala – 210, 220, 225, 280
Ugovor br. 1276 od 15.09.2012.
”ENERGOPROJEKT-OPREMA” a.d Bulevar Mihaila Pupina 12
Beograd
Septembar 2012.
2. Mašinski radovi na rekonstrukciji topionice u RTB Bor-Montažni radovi na pozicijama: Area225 -FSF Off-gas handling and dust Collection–ESP&WHB, Area 280–FSF Ventilation Gas Handling, 12 WHB - Piping positions 151, Area 7200-Wet electrostatic precipitator (WSP) Ug. br. 1713 od 20.12.2012. ”ENERGOPROJEKT-OPREMA” a.d Bulevar Mihaila Pupina 12
Beograd
Septembar 2012.
3. Mašinska montaža čelične konstrukcije
Ugovor br. 131/09/2012
BELMONT Industriemontagen GmbH Hauptstraβe 75, 12159 Berlin Septembar 2012.
4. Montaža i zavarivanje na opremi kotla – na delu pod pritiskom LOT 1 – 3, u okviru izgradnje termoelektrane KW Wilhelmshaven WHV
GDF SUEZ – KW Wilhelmshaven GmbH
MR17 od 27.07.2012.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
10.08.2012.-
30.09.2012.
5. Revizioni i sanacioni radovi na kotlu – blok B Međupregrejač 1 i pregrejač 1a i komora za sagorevanje na levom bočnom zidu
MR 16 od 02.07.2012. - RWE POWER AG KW Neurath blok B Grevenbroich
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
10.08.2012.-
30.09.2012.
6. Demontaža i montažna na delu linije za međupregrejanu paru – cevovodi i ovešanja od C-čelika i legiranih čelika na montažnom gradilištu Vattenfall Europe AG, KW Jänschwalde, blok B- Peitz
MR15 od 19.06.2012.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
01.08.2012.-
30.09.2012.
7. Angažovanje radnika za održavanje CSK, parovoda, cevovoda, pomoćnih kotlova, zagrejača i izmenjivača toplote na bl. A2 TENT A Ug. br.23522 od 04.06.2012. JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
Tokom 2012/2013
8. Kapitalni remont cevnog sistema kotla bl A5 TENT A Ugovor br.23085/X od 29.03.2012. DOOSAN BABCOK ENERGY
DOOSAN POWER SYSTEMS LIMITED
15.06.2012.-
28.09.2012.
9. Zamena dimnih cevi na kotlu optimal S-2500, fabrički br. 5006 Ug. br. 3272 od 17.07.2012. AD UMKA FABRIKA KARTONA
13.Oktobra 1, Umka
15.07. 2012.-
31.08.2012.
10. RWE termoelektrana Niederaussem blok K Sanacija trihtera i komore za sagorevanje
M 14/2012 od 24.05.2012.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
01.07.2012.-
31.08.2012.
11. Demontažno- montažni radovi zbog delimične revitalizacije grejnih površina pregrejača i ovesnih štapova u sistemu dimnog gasa na parnom kotlu bloka G
RWE TermoelektranaWeisweiler Blok G
MR11 od 10.05.2012.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
18.06.2012.-
31.08.2012.
12. RWE Termoelektrana Weisweiler Blok G
Revizija i sanacija kotla (membranskog zida prelaz spirala / vertikalno, ovešenja) na prednjem zidu
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
01.06.2012.-
31.08.2012.
13. Chemetall GmbH, Langelsheim
Revizija Parovoda, cevovoda sveže vode
BHR Hochdruck-Rohrleitungsbau GmbH Herzberg am Harz, Nemačka 18.06.2012.-
31.08.2012.
14. Remont cevnog sistema kotla bloka A1
TENT A - Ug. br. 12357/12 od 08.05.2012.
JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
Maj 2012.
15. Izrada i isporuka parnog zagrejača primarnog vazduha Ugovor br. 137/II-144 od 11.05.2012. IMSS
Schweißservice GmbH-Berlin
01.06.2012.-
31.08.2012.
16. Predfabrikacija, demontaža i montaža cevovoda srednjeg i niskog pritiska i ovešanja od C-čelika i legiranih čelika na gradilištu gde se izvodi montaža, za međusistem rashladne vode, levak, cevovode za produvavanje i bajcovanje RWE KW Westfalen Blokovi D i E - Hamm BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
15.05.2012.-
31.12.2012.
17. Zamena delova međupregrejača 1 i 2 i dela plafonskog pregrejača 1 na bloku A1 TENT A-Obrenovac Ug. br. 22997 od 19.03.2012. JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
10.05.2012.
50 dana
18. Remont rostova i uređaja za doziranje uglja na kotlovima na ugalj, fab.br. 151 i 152
Ugovor br. 91-03-2012 od 17.04.2012.
SUNOCO d.o.o.
Trg Marije Trandafil 7,
Novi Sad
24.04.2012.
90 dana
19. Demontažno- montažni radovi na cevovodima RB linije i ovešenjima od C-čelika i legiranih čelika na gradilištu gde se izvodi montaža- Bassel Polyolefine GmbH, Werk – Wesseling MR 07 od 21.02.2012. BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
16.04.2012.-
30.06.2012.
20. Termoelektrana Lippendorf blok H, Bohlen
Montaža membranskog zida kotla, sanacija isparivača na kotlu
M 04/2012 od 05.03.2012.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
16.04.2012.-
31.05.2012.
21. Termoelektrana Niederaussem blok H
Revizija i sanacija kotla i trihtera i komore za sagorevanje na levoj strani kotla M05/2012 od 14.03.2012.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75,
12159 Berlin
10.04.2012.-
30.06.2012
22. Sanacija dna kolone 40 D 203
Ugovor br. 71/12/TD od 02.04.2012.
AD"MSK"
Miloševački put b.b Kikinda
06.04.2012.-
06.05.2012.
23. Zamena međupregrejača MP2, ovesnih cevi u zoni MP2 i zamena parnih i vodenih duvača gara na bloku B1 TENT B- Ušće
Ugovor br. 611 od 13.02.2012.
DOOSAN BABCOK ENERGY
DOOSAN POWER SYSTEMS LIMITED
06.04.2012.-
30.09.2012.
24. Zamena gorionika uglja, razdelnika i kanala aero smeše bl.A2 TENT A-Obrenovac
Ugovor br. 64/12 od 21.03.2012.
Goša montaža AD
28. oktobra 65
Velika Plana
04.04.2012.-
10.05.2012.
25. Remont cevnog sistema kotla bloka A2 TENT A- Obrenovac
Ugovor br. 8528/12 od 26.03.2012.
JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
03.04.2012.-
10.05.2012.
26. Tehnička podrška pri zavar. i termičkoj obradi zav. spojeva, na montaži cev. radnog paketa OSLB- Modernizacija RN Pančevo
Ugovor br. 720 od 29.02.2012.
Goša montaža AD
28. oktobra 65
Velika Plana
13.03.2012.-
13.11.2012.
27. Montaža i zavarivanje cevovoda na linijama AOC, EFV, F, FA, FB, FW, GA, IA, N, OWS, P, PA, UW, WW Rafinerija Pančevo- Ugovor br. 972 od 16.03.2012. Goša montaža AD
28. oktobra 65,
Velika Plana
13.03.2012.-
13.08.2012.
28. Izrada pregrejača pare 1 bloka B1, dela pregrejača pare 2,3,5 za blok A5 TENT A
Ugovor br. 1065 od 22.03.2012.
VIA OCEL d.o.o
Tadeuša Košćuškа 56, Beograd
Mart 2012.
29. Termoelektrana RDK 8 – Karlsruhe
Montaža poveznih cevovoda na ekonomajzeru, razvodniku i komori
M03/2012-24.02.2012.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
12.03.2012.-
31.08.2012.
30. Izrada i isporuka pregrejača pare I i II kotla na ugalj TPK
Ugovor br. 1034 od 21.03.2012.
SUNOCO d.o.o.
Trg Marije Trandafil 7
Novi Sad
Mart.2012.-
15.05.2012.
31. Zamena cevi pregrejača pare II na kotlu fab.br. 151
Ugovor br. 1033 od 21.03.2012.
SUNOCO d.o.o.
Trg Marije Trandafil 7
Novi Sad
Mart.2012.-
15.05.2012.
32. Izrada parnog zagrejača primarnog vazduha
Ug.br.I/29019 od 10.03.2012.
RTB-TIR TOPIONICA BOR
Đorđa Vajferta 20
Bor
Mart 2012.
33. Termička obrada zavarenih spojeva
TE Kolubara Ugovor br. 3062/12 од 24.07.2012.
JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
Jul - Avgust 2012.
34. Izrada cevnih zmija pregrejača pare II
21/01/12 од 16.01.2012.
SUNOCO d.o.o.
Trg Marije Trandafil 7
Novi Sad
Januar 2012.
35. Izrada glave grejača mazuta
Ug. br. I/2904
RTB-TIR TOPIONICA BOR
Đorđa Vajferta 20, Bor
07.02.2012.-
22.02.2012.
36. Savijanje cevi prema crtežu
Ug.br. 22/01/2012
KIRKA SURI d.o.o.
Miodraga Petrovića 15, Beograd
Januar 2012.
37. Izrada stranice konvejera, zagrejača vazduha
Ug. br. 08/01/2012
KIRKA SURI d.o.o.
Miodraga Petrovića 15, Beograd
Januar 2012.

SPISAK REFERENTNIH USLUGA 2011. godina

REDNI BROJ NAZIV USLUGE UGOVOR REFERENTI NARUČILAC PERIOD IZVOĐENJA RADOVA
1. Napojni rezervoar, ciklon dimnjak gasova, dimnjak Ø 600x8000, čelična konstrukcija
Ug. br. 173/12/2011 od 23.12.2011.
KIRKA SURI d.o.o.
Miodraga Petrovića 15, Beograd
Decembar 2011.
2. Napojni rezervoar 15m3, cevne zmije EKO-a, dimnjak, rezervoar kondezata 10m3, termički odvajač gasova
Ug. br. 149/11/2011 od 01.11.2011.
KIRKA SURI d.o.o.
Miodraga Petrovića 15, Beograd
01.11.2011.-
13.11.2011.
3. Proizvodnja dimnjaka Ø1300, L=25m, degazatora, rezervoara Ø2000 i Ø1800
Ugovor br.
KIRKA SURI d.o.o.
Miodraga Petrovića 15, Beograd
2011.
4. Izvođenje radova na Stadtwerke Bochum GmbH, Bochum
Ugovor br. MR08/2011 od 14.08.2011.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
03.10.2011.-
31.01.2012.
5. Izvođenje radova na Stadtwerke Bochum GmbH, Bochum
Ugovor br. MR08/2011 od 14.08.2011.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
03.10.2011.-
31.01.2012.
6. Predgrevanje i žarenje bez naprezanja zavarenih šavova na gradilištu TE Weisweiler, Am Kraftwerk, Weisweiler INPRO MOERS
Franz-Haniel-Strasse 14
47443 Moers
12.09.2011.-
28.10.2011.
7. Demontaža i montaža zagrejača visokog pritiska br. 6 i 7 bloka A3 TENT A Obrenovac
Ug. br. 3929/22260 od 26.09.2011.
JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
10.09.2011.-
09.10.2011.
8. Demontažno-montažni radovi na revitalizaciji grejnih površina pregrejača i ovesnih štapova na parnom kotlu Blok H, RWE Power AG, KW Neurath, Eschweiler
Ugovor br. MR07/2011 od 21.07.2011.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
01.09.2011.-
31.10.2011.
9. Revizija i sanacija kotla na bloku H, RWE Power AG, KW Neurath, Block H, Eschweiler
MR06/2011 od 15.07.2011.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
05.08.2011.-
31.10.2011.
10. Revizija i sanacija kotla na bloku E (MP2 i pregrejač) RWE Power AG-Blok E, KW Neurath, , Grevenbroich
MR05/2011 od 28.06.2011.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
01.08.2011.-
23.09.2011.
11. Izvođenje dela mašinskih radova na rekonstrukciji i modernizaciji, rezervoar za protivpožarnu vodu V=2.600m3 NIS PETROL RNP PANČEVO Ug, br. 023-01-2011/07/11-1401 od 27.07.2011. Termoelektro
Beograd, Uralska 9
01.08.2011.-
20.01.2012.
12. Zamena dela isparivača u zoni trihtera na bloku A4 u remontu 2011.god.
TENT A Obrenovac
JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
26.07.2011.
13. Dodatni radova na Basellk Polyolefine GmbH Wesseling
Ugovor br. MR02/2011 od 01.03.2011.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
21.07.2011.
14. Mašinsko montažni radovi na procesnim cevovodima i armaturi u AD fabrika šećera „Jedinstvo“ Kovačica AD fabrika šećera „Jedinstvo“
Novi vinogradi bb, Kovačica
05.07.2011.-
31.08.2011.
15. Demontaža i montaža cevovoda sveže pare sa ovešanjima i pripadajućim osloncima RWE Power AG, KW Neurath, block E, Grevenbroich
Ugovor br. MR04/2011 od 0
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
01.07.2011.-
30.09.2011.
16. Ugradnja priključka za kontinualno merenje emisije na dimnjacima 51D01 i 51D02
Ugovor br. 1211/2011 od 18.07.2011. po JN 286/2011
AD"MSK"
Miloševački put b.b
Kikinda
Jul 2011.
17. Izrada zagrejača vazduha za parni kotao „Đuro Đaković“ Ug.br. 977/11 od 04.07.2011. SUNOCO d.o.o.
Trg Marije Trandafil 7
Novi Sad
30.06.2011.
18. Remont cevnog sistema kotla bloka A1 u TENT A Obrenovac Ug.br. 21276/05/07/2011 od 03.06.2011. JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
Jun 2011.
19. Remont cevovoda i armature u FŠ D.Srem, Pećinci SUNOCO GROUP
Oračko polje bb, Pećinci
28.06.2011.-
15.08.2011.
20. Sanacija zavarenih spojeva na cevnoj ploči „Bifluks“ kotla 6 A5 TE Kolubara
Veliki Crljeni – Lazarevac Уговор бр. 7415 од 20.05.2011.
JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
24.05.2011.-
22.06.2011.
21. Dem.i mon. cevnog sistema međupregrejača 3 i ovesnih cevi međupr.3 blok B2 TENT Obrenovac
Ug. br. 80216/1024 od 19.05.2011.
JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
01.06.2011.-
01.09.2011.
22. Angažovanje bravara i zavarivača za stacionarnu opremu
Ugovor br. 956/2011
AD"MSK"
Miloševački put b.b, Kikinda
23. Nabavka materijala, skidanje, izrada i kontrola štucni Ug. br. 89/05/11 od 23.05.2011. AD fabrika šećera „Jedinstvo“
Novi vinogradi bb, Kovačica
24. Izvođenje radova na prefabrikaciji i zameni cevovoda, kao i zameni procesne opreme u proizv. pogonu i radionici
Ug.br. 194/2011 od 30.05.2011.
AD"MSK"
Miloševački put b.b
Kikinda
30.05.2011.
25. Radovi na izmenjivačkoj stanici M6
TO Novi Beograd
JKP Beogradske elektrane
Savski nasip 11, Beograd
25.05.2011.-
31.12.2011.
26. Izvođenje radova na reviziji i sanaciji blok C, RWE Power AG, KW Neurath, Grevenbroich
Ugovor br. MR03/2011 od 12.04.2011.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
16.05.2011.-
31.07.2011.
27. Izrada i zamena predgrejača I i II stepena parnog kotla
Ug, br. 28/02/11 od 15.04.2011.
DOO Fabrika šećera „Senta“
Karađorđeva bb, Senta
01.05.2011.-
01.07.2011.
28. Izrada pregrejača I i II
Ug.br. 061/011/1571 od 28.04.2011.
Rudnap Group
MINEL KOTLOGRADNJA
Uralska 3, Beograd
28.04.2011.
29. Usluga tekućeg održavanja CSK, parovoda, cevovoda, pomoćnih kotlova, zagrejača i izmenjivača toplote
Ug.br. 21579 od 11.04.2011.
JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
15.04.2011.
30. Demontaža i montaža pozicija MP2 sa prodorima kroz plafon kotla do komora MP2 na bloku A2
Ug, br. 80004/1927 od 14.04.2011.
Termoelektro d.o.o.
Uralska 9
Beograd
15.04.2011.
31. Demontaža i montaža cevovoda RB-linije i ovešanja - Basellk Polyolefine GmbH Wesseling
MR02/2011 od 01.03.2011.
BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
05.04.2011.-
31.05.2011.
32. Montažni radovi na gradilištu Ledvice republici Češkoj – Nova jedinica ELE pakovanje OB02-Kotlarnica 418 48 Bilina
Ug. br. 4200/10024200/088/2011
SLOVENSKE ENERGETSKE STROJARNE a.s.
Tovarenska 210
935 28 Tlmače
04.04.2011.-
30.04.2011.
33. Delimična sanacija grejnih površina isparivača na kotlu-blok R. Demontaža i montaža 250 m2 membranskih kotlovskih cevnih spirala Vattenfall Europe AG, KW Lippendorf, Block R, Böhlen . MR01/2011 od 24.02.2011. BELMONT Industriemontagen GmbH
Hauptstraβe 75, 12159 Berlin
01.04.2011.-
15.05.2011.
34. Angažovanje zavarivača na rekonstrukciji FCC u NIS PETROL Pančevo, Kooperantski ugovor
br. K-12/2010 od 11.02.2011.
Termoelektro d.o.o.
Uralska 9
Beograd
35. Angažovanje radnika mašinskih montera i zavarivača na remontu cevnog sistema kotla na bloku A5 TENT A Obrenovac
Ug. br. 1210/80216/1022 od 01.04.2011.
Termoelektro d.o.o.
Uralska 9
Beograd
01.04.2011.
36. Zamena dela isparivača u zoni trihtera na bloku A4 u remontu 2011.god.
TENT A Obrenovac
Ugovor br. 1272/27497 od 30.03.2011.
JP EPS PD „TENT“ d.o.o.
Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
30.03.2011.
37. Izrada i montaža predisparivača na parnom kotlu-kapacitet 25/32t/h
Ugovor br. 69/09/2010 od 29.03.2011.
DOO Fabrika šećera „Bačka“
Kolonija šećerane 9
Vrbas
29.03.2011.
38. Sanacija tanka 52T08 u proizvodnom pogonu i radionici
JN 34/11/TD
AD"MSK"
Miloševački put b.b
Kikinda
18.02.2011.
39. Izvođenje dodatnih radova na objektu FIAT SRBIJA-Kragujevac
Anex I ugovora br. 17314/10 od 17.12.2010.
Trimo inženjering
Arsenija Čarnojevića 99b
Novi Beograd
04.02.2011.-
27.03.2011.
40. Radovi na sanaciji obloge kolone 40D203, molekularnom zaptivaču/JOHN ZINK/53W01 radovi na cevovodima i posudama
Ug.br. 644/1206/2011 od 29.03.2011. JN 117/2011
AD"MSK"
Miloševački put b.b
Kikinda
03.11.2010.-
01.01.2011.
41. Izrada i isporuka rezervoara mazuta 70m3
Ugovor br. 38/06/2010 od 24.06.2010.
RTB-TIR TOPIONICA BOR Januar 2011.
42. Izrada predgrejača pod visokim pritiskom
MR 07/2010
Balckr Durr GmbH – Ernst-Dietrich-Platz 2, 40882 Ratingen 15.01.2011.-
28.02.2011.
43. Izvođenje montažnih radova na krovnom delu u fabrici FIAT Srbija unutar slobodne zone FAS u Kragujevcu
Ugovor br. 17314/10 od 17.12.2010.
Trimo inženjering
Arsenija Čarnojevića 99b
Novi Beograd
20.12.2010.-
04.02.2011.

SPISAK REFERENTNIH USLUGA 2010. godina

REDNI BROJ NAZIV USLUGE UGOVOR REFERENTI NARUČILAC PERIOD IZVOĐENJA RADOVA
1. Angažovanje bravara i zavarivača na gradilištu u Finskoj Ug.br. 1939 od 05.11.2010. Montingenergetika-OY (AG) Raatimiehenkatu 24 as 3 28100 Pori/Sopumi-Finland 05.11.2010.
2. Izvođenje radova na rekonst. postrojenja FCC – Predfabr. pomoćne čelične konstrukcije za montažu kalote cca 43237kg u NIS RN Pančevo
Ug.br.80740/1058-3557-01.10.2010.
Termoelektro d.o.o.
Uralska 9
Beograd
Oktobar 2010.
3. Montažni radovi i dobra u toplani
Novi Beograd, Ug.br. 65-09/10 (6-15-119) od 04.06.2010.
JKP Beogradske elektrane
Savski nasip 11
Beograd
Do kraja oktobra 2010
4. Montaža duvača gara i povezivanje vodova duvača gara i dovod pare od razdelnika pare do duvača gara Fabrika šećera Senta Karađorđeva bb Senta Oktobar 2010.
5. Izrada i montaža dimnjaka u toplani Zemun. Ug.br. VI-15119/3946 od 15.12.2009.god. JKP Beogradske elektrane Savski nasip 11
Beograd
Septembar 2010.
6. RWE Niederaussem Blok E zamena 2 HD kolektora uz povezivanje cevi za odvod BORSIG SERVICE
Egellsstrase 21, 13507 Berlin
2010.
7. Revizija kotla 1 kao i zamena zadnjeg zida ZǛ 3, kotao MVA Flingern Contract No MR 06/2010 EIC Dienstleistungs GmbH
Oberhausen
04.10.10.-03.12.2010.
8. Montaža cevovoda DOO Fabrika šećera „Bačka“ Kolonija šećerane 9-Vrbas 06.08.-23.08.2010
9. Remont cevovoda
Ugovor br. 955/2010 od 27.12.2010.
AD"MSK"
Kikinda, Miloševački put b.b
27.12.2010.
10. Zavarivanje, spajanje delova sistema komora ubrizgavanja pregr. i međupregrej. materijal 13CrMo9-10, 13CrMo4-5, 16Mo3 Ugovor br. 310/2010 od 12.08.2010 VIA OCEL d.o.o Beograd, Tadeuša Košćuškog 56 12.08.2010.
11. Izrada i montaža čelične konstrukcije u kotlarnici Fabrika šećera „Bačka“ Vrbas
Ug.br. 36/06/2010 18.06.2010.
SUNOKO DOO
Trg Marije Trandefil 7
Novi Sad
20.07.-07.09.2010.
12. Fabrikacija i ugradnja u kotao (dem.-mont.) poz. MP1 bl. A1 -Ug.br. 11550/1910, 15616/10 i 2746/10-od 14.06.2010. „PRO-TENT“
Obrenovac
26.07.-11.08.2010.
13. Popravka procesne opreme, čelične konstrukcije i tanka 33T01-A
Ugovor br. 939/10; 586/10, 588/10 i 589/10
AD"MSK"
Kikinda, Miloševački put b.b
Do kraja avgusta 2010.
14. Dem. i mont. delova reduktora u Elektrani Niederaussern – Blok E S.720 287.32 BORSIG SERVICE Egellsstrase 21, 13507 Berlin 06.09.2010.-31.10.2010
15. Mere reparature na delu pod pritiskom VSE Kraftwerk Ensdorf MR 05/2010 Balckr Durr GmbH Ratingen
Dűsseldorf
09.08.10.-08.09.2010.
16. Radovi na brušenju i poliranju shodno spisku radova Elektrana Weisweiler MR 04/2010 Balckr Durr GmbH –
Ernst-Dietrich-Platz 2,40882 Ratingen
09.08.10.-19.09.2010.
17. Postrojenje za sagorevanje smeća, mere za reparaturu Flingen- MR 03/2010 Balckr Durr GmbH –
Ernst-Dietrich-Platz 2, 40882 Ratingen
01.07.-31.08.2010.
18. Sanacija rada rešetki, parnih strmocevnih kot. (K1 i K2) u kotlarnici šećerane „Donji Srem“ u Pećincima Ug. br. 16-UK/10-01 TEHNOBIRO INŽENJERING DOO Vele Nigrinove 1
BEOGRAD
17.06.2010.
Kraj jula 2010.
19. Demontažno-montažni radovi na parovodu bloka A 6 TENT Obrenovac
Ugovor br.203/1797 od 10.06.2010.
VIA OCEL d.o.o
Tadeuša Košćuškа 56
Beograd
Juni – novembar
2010.god.
20. Remont bloka D, Revizija levka, predgrejača 1 i grejača ZǛ1, Ug.br. S.720272.32 RWE Kraftwerk Neurath
Grevenbroich
24.04.-23.05.2010
21. Radovi na remontu Bloka A, međupredgrejača 2,3 i 4- RWE TE Neurath S.720286.31 RWE Kraftwerk Neurath
Grevenbroich
10.04.-07.06.2010.
22. Radovi na brušenju i poliranju RWE TE Weisleweile-Eschweiler MR 02/2010 Balckr Durr GmbH – Ernst-Dietrich-Platz 2,40882 Ratingen 24.04.10.-23.05.2010.
23. Mere za reparaturu kotao blok A 1-6, MVA Flingern
MR 01/2010 – dodatni radovi od 24.06.2010.
Balckr Durr GmbH Ratingen
Dűsseldorf
12.07.2010.
24. Mere za reparaturu kotao 1-6, MVA Flingern
MR 01/2010 od 08.03.2010
Balckr Durr GmbH Ratingen
Dűsseldorf
22.03.10.-25.05.2010
25. Remontni radovi na CSK A4 TENT Obrenovac Ug.br. 3000/10-559 od 9.02.2010. PRO-TENT
Krug TENT B Ušće - Obrenovac
06.05.2010.
26. Demontaža i transport kotla na ugalj, kapaciteta 16t/pareh i prateće opreme iz fabrike šećera u Šapcu u fabrike šećera Bačka u Vrbasu Ug.br. 09-UK/10-01 od 20.03.2010. TEHNOBIRO INŽENJERING DOO
Vele Nigrinove 1
BEOGRAD
20.03.2010.
27. Radovi na izradi amonijačnih i glikolnih instalacija u kompaniji Swisslion - Takovo, Gornji Milanovac, Ug.br. 232 „NS-TERMOMONTAŽA“ D.O.O.
21000 Novi Sad
Stevana Mokranjca 18
26.01.2010.

SPISAK REFERENTNIH USLUGA 2009. godina

REDNI BROJ NAZIV USLUGE UGOVOR REFERENTI NARUČILAC PERIOD IZVOĐENJA RADOVA
1. Radovi na reparaturi MVA Filinger- Dusseldorf-Ugovor MR 05/2009 Balckr Durr GmbH Neubeckum Indrustriestrasse 17-Beckum 01.07.09-31.08.09
2. Radovi na reviziji Bloka B i Bloka V u Termoelektrani RWE Neurath S 720222 31-B i S 720 223 31-C BORSIG SERVICE
Egellsstrase 21, 13507 Berlin
20.07.09.-30.11.2009
3. Izrada i isporuka Parnog pregrejača Sekundarnog vazduha
Ugovor br. I/46075
RTB-TIR TOPIONICA BOR 21.12.2009.
4. Rad bravara i zavarivača po NČ AD“MSK“
Kikinda, Miloševački put b.b
14.12.2009
5. Rad bravara i zavarivača po NČ Rudnap Group MINEL KOTLOGRADNJA
Uralska 3, Beograd
03.12.2009
6. Mašinski radovi na povezivanju kotla 5 sa prstenastom sabirnicom i povezivanje pregrejača pare sa vertikalnim bojlerom
Ugovor br. 72/11/09
RTB-TIR TOPIONICA BOR 16.11.2009.
7. Zamena ekranskih cevi na zadnjem kolektoru R.B. „KOLUBARA“ Prerada Vreoci Diše Đurđević bb 03.11.2009.
8. Izrada predgrejača pod visokim pritiskom MR 09/2009 Balckr Durr GmbH – Ernst-Dietrich-Platz 2, 40882 Ratingen 01.12.09.-31.12.2010.
9. Zamena jednog Zü 2-izlaznog sakupljača sa vezivnim cevima
Ug. Br. S.720205.32
BORSIG SERVICE
Egellsstrase 21, 13507 Berlin
21.09.09-30.11.09.
10. Sanacija curenja na kotlu na ugalj br.152 SUNOCO GROUP
Oračko polje bb, Pećinci
26.09.2009.
11. Dem. i mont. strmocevnog kotla br.5 „UEBIGAO“ u E- RTB Bor. Ug.br. 3220 Rudnap Group MINEL KOTLOGRADNJA
Uralska 3 Beograd
20.08.2009.
12. Dovođenje sistema otprašivanja u projektovano stanje u Staroj sušari R.B. „KOLUBARA“
Diše Đurđević bb Prerada Vreoci
20.08.2009.
13. Sanacija tehnološkog cevovoda RJ Toplana RJ Sušara u pogonu oplemenjivanja uglja - Vreoci R.B. „KOLUBARA“
Prerada Vreoci Diše Đurđević bb
20.08.2009.
14. Radovi šlajfovanja i poliranja RWE Power AG - MR 06/09 od 21.07.2009. Balckr Durr GmbH Ernst-Dietrich-Platz 2-40882 Ratingen 08.08.09.-07.09.09.
15. Montaža dela cevnog sistema EKO1 i EKO 2 bloka B2 TENT Obrenovac
Ug. Br. 2066/80206 od 23.07.2009.
Termoelektro d.o.o.
Uralska 9 Beograd
31.07. - 31.11.2009.
16. Montaža kanala i cevovoda 750 MW Kraftwerk Walsum Duisburg IDS-Anlagenbau Gmbh
TH.Hessstr. 228, 47179 Duisburg
15.07.09-08.08.09.
17. Radovi na reviziji termoelektrane RWE Niederaussern Blok H
Ugovor o delu od 01.07.2009.
BORSIG SERVICE Egellsstrase 21,
13507 Berlin
03.03.2008.
18. Revizija kotla MVA Düsseldorf-Flingern
Ugovor br. MR 08/2009
Balckr Durr GmbH
Ernst-Dietrich-Platz 2, 40882 Ratingen
09.07.2009.
19. Radovi prema specifikaciji BORSIG SERVICE Bottroper Str.279-45964 Gladbeck 16.06.2009.
20. Radovi na dem. i mon. dela kotla pod pritisk. Bloka K kao i dem. i pon.mon. Bloka E-filtera cevov. za transport suvog pepela u TE Niederaussern, blok K Bergheim Ugovor br. P-700382 Alston Powerpauver Service
GmbH, Am Bahnhof 11, 08496 Neumark
09.06.2009.
21. Montaža elektrana Steag IDS-Anlagenbau Gmbh
Max Plank Ring 40- Oberhausen
05.06.2009.
22. Sanacija krova rezervoara sirćetne kiseline 54T05-A AD"MSK" Kikinda, Miloševački put b.b 05.06.2009.
23. Sanacija i rekonstrukcija autoklava radi sprečavanja prslina i otklanjanja zidova autoklave-posude pod pritiskom u zoni uređaja za pražnjenje – Ug.201-3-862 od 02.06.2009. R.B. „KOLUBARA“
Prerada Vreoci
Diše Đurđević bb
02.06.2009.
24. Zavarivanje zmijolikih cevi predgrejača pod visokim pritiskom u Balckr Durr GmbH Mülheim MR 07/09 Balckr Durr GmbH – Ratingen 01.10.09-31.12.2009
25. Radovi na sanaciji na delu pod pritiskom u Termoelektrani E.ON Scholven-Gelsenkirchen BORSIG SERVICE GmbH
Gledbeck
01.06.09-30.06.09.
26. Izvođenje radova revizije na bloku H u Termoelektrani RWE Niederaussem
Ugovor o delu od dana 01.01.2008.
BORSIG SERVICE Egellsstrase 21, 13507 Berlin 01.06.09-31.07.09.
27. Radovi na sanaciji na delu pod pritiskom u EnBW Termoelektrani Münster - Stuttgart
Ugovor MR 04/09 od 29.04.2009.
Balckr Durr GmbH – Ratingen 25.05.09.-24.06.09.
28. Radovi na zavarivanju i spajanju ekonomajzera kod cevi materijala 16Mo3 bl. B2 TENT Obrenovac Ug.br. 219/1511 od 05.05.2009. VIA OCEL d.o.o. Strahinjića Bana 47
Beograd
19.05.2009.
29. Pregrejač i odvodnik toplote- zavarivanje cevnih petlji za TE Westfahlen (blok D), (blok E) i termoelektranu Datteln IMSS zavod za zavarivanje, Műlheim Ug.br.1048/08 IMSS
Schweißservice GmbH-Berlin
19.05.2009.
30. Demonta. i mont. rad. na rem. kotla VKLMO-6 u TO Kotež Pančevo JKP Grejanje Cara Dušana 7 Pančevo 19.05.2009.
31. Sanacija problema rada rešetki na parnim strmocevnim uglj. kotlovima K1 i K2 u kotlarnici, FŠ-Donji Srem- Pećinci
Ug. br.06-UK/09-01
Tehnobiro inženjering Vele Negrinove 1
Beograd
12.05.2009.
32. Radovi na reviziji predgrejača-ESB Solingen MVA Flingern MR 02/09 od 27.04.2009. Balckr Durr GmbH –Neubeckum Indrustriestrasse 17-59269 Beckum 01.05.09-31.05.09
33. Radovi na demont. i mont. za optimiranje mesta za prosejavanje na 4 otvora za usisav. dima na Bloku K u Elektrani Nideraussern Ugovor o delu od 26.03.2009. Alston Powerpauver Service
GmbH, Am Bahnhof 11, Neumark
20.04.09-30.06.09
34. Premeštanje cevovoda za oduvavanje čađi i revizija na Bloku K Nideraussern
Ugovor o delu od 01.04.2009.
Alston Powerpauver Service
GmbH, Am Bahnhof 11, Neumark
20.04.09-19.05.09
35. Radovi na reparaturi MVA Filinger- Dusseldorf-Ugovor MR 01/2009 Balckr Durr GmbH Neubeckum Indrustriestrasse 17-Beckum 20.04.09-19.06.09
36. Zavarivanje zmijolikih cevi predgrejača pod visokim pritiskom i hladnjaka u Balckr Durr GmbH Mülheim MR 03/09 Balckr Durr GmbH Aktienstraße 23-25 45473 Mülheim 27.04.2009.
37. Ugradnja prolaznih ventila na vent. sigurnosti
Ugovor br. 493/2009 od 26.02.2009.
AD"MSK"
Miloševački put b.b.
Kikinda
16.02.2009.
38. Remont cevovoda Ugovor br. 471/2009 od 24.02.2009. AD"MSK"
Miloševački put b.b. Kikinda
09.02.2009.
39. Sanacija krova peći H-2102, zamena pokrovnih limova i nosača pokrovnih limova NIS Novi Sad
Put Šajkaškog odreda 4
Novi Sad
02.03.2009.
40. Priprema za isp. kotla u TE Weisleweile Balckr Durr GmbH –Neubeckum Indrustriestrasse 17-59269 Beckum 02.2009.
41. Zamena povratnih kapa na gasnim cevima u izmenjivaču 13EO2-WNB
Ug.br. 272/2009 od 06.02.2009.
AD"MSK"
Miloševački put b.b. Kikinda
15.01.2009.-02.02.2009.
42. Termička obrada zavarenih spojeva na povratnim kapama 13EO2-WNB AD"MSK"
Miloševački put b.b. Kikinda
15.01.2009.-02.02.2009.
43. Angažovanje bravara za radove na cevovodu AD"MSK"
Miloševački put b.b. Kikinda
02.2009.
44. Zamena prvog paketa cevi u kotlu 51F02
Ug.br. 259/2009 od 06.02.2009.
AD"MSK" Miloševački put b.b. Kikinda 06.02.2009
30 kal. dana
45. Rekonstrukcija mlinova na K-3 bloka 3 u TE Tuzla - Ugovor br. 3218 od 07 11 2008 Rudnap Group MINEL KOTLOGRADNJA
Uralska 3 - Beograd
09.01.2009.

SPISAK REFERENTNIH USLUGA 2008. godina

REDNI BROJ NAZIV USLUGE UGOVOR REFERENTI NARUČILAC PERIOD IZVOĐENJA RADOVA
1. Radovi na brušenju i poliranju prema spisku radova
Ugovor br. MR 04/08
EIC Dienstleistungs GmbH Oberhausen 30.10.2008
2. Montaža dimnjaka u štampariji Politika u Krnjači Rudnap Group MINEL KOTLOGRADNJA Uralska 3
Beograd
Oktobar 2008.
3. Radovi na mašinskoj montaži i zavarivanju spojeva cevovoda za vodonik DH 40630A od sekcije Purasiva do Sinteze HCL-a
HIP Petrohemija
HIP Petrohemija
Spoljnostarčevačka 82
Pančevo
Septembar 2008.g.
4. Radovi na zameni žaluzina na kanalima aerosmeše kotla br.2 u „TENT B“ Obrenovac
Ugovor br. 3213/08 Anex I od 12.05.2008.
Rudnap Group MINEL KOTLOGRADNJA
Uralska 3
Beograd
Maj 2008.g
Septembar 2008.g.
5. Radovi na pripremi i doradi za ponovljeno ispitivanje rezervoara i izmenjivača toplote
Ugovor br. MR 02/09
EIC Dienstleistungs GmbH
Oberhausen
17.07.2008.
6. Montaža dela predgrejača 2 (cca 162 t) – B1 - TE Kostolac Termoelektro AD
Uralska 9
Beograd
Juli 2008.g.
7. Ukrupnjavanje pregrejača pare 2, pregrejača pare 4, pregrejača pare 5 i međupregrejača pare2-radionica „Janko Lisjak“, Ugovor br. 109/08 VIA OCEL d.o.o
Birjuzova br.6
Beograd
Juli 2008.g.
8. Radovi na dem. i mont. dela kotla pod pritiskom bloka K kao i dem. i ponovna montaža E-filtera cev. za transp. suvog pepela u TE Niederaussern RWE Pauer/KV Niederaussern, blok K, Bergheim
Ug. br. P-7001145,P-7001271
Alston Powerpauer Service
GmbH, Am Bahnhof 11, 08496 Neumark
01.07.08.-31.08.2008.
9. Radovi na reviziji elektr. E.ON SCHOLVEN Block C Gelsenkirchen BORSIG SERVICE
Egellsstrase 21, 13507 Berlin
16.06.-15.07.2008
10. Montaža kanala i cevovoda Kraftwerk Walsum Duisburg
Ug. br.1120
IDS-Anlagenbau Gmbh
TH.Hessstr. 228, 47179
Duisburg
15.06.08.-30.11.2008.
11. Delimično saniranje površina isparivača blok R elektrane Lipendorf
Ugovor br. S.720169.32
BORSIG SERVICE Egellsstrase 21, 13507 Berlin 05.06.08.-15.07.2008.
12. Proširenje Ugovora mase za još 4 komponente kao i zavarivanje cevi na cevnoj ploči za hladnjak Forsmark IMSS servis za zavarivanje Beckum
Ug. br. 820-07450
IMSS
Schweißservice GmbH-Berlin
01.06.08.-31.08.2008.
13. Radovi na saniranju kotla za odvođenje toplote 2 u GUD1 hidroelektrana Sűd
Ug. Br. S.720162.32
BORSIG SERVICE
Egellsstrase 21, 13507 Berlin
05.05.08.-17.06.2008
14. Ukrupnavanje opreme pregrejača pare 5 za blok 6 „TENT“ A- Obrenovac
Ugovor br. 157/08
BORSIG SERVICE
Egellsstrase 21, 13507 Berlin
05.05.08.-17.06.2008
15. Radovi na reviziji bl. E, ZŰ2 i pregrejač 2, od RSW 7m RWE Elektrana Norjad Ug. br. S.720155.31 BORSIG SERVICE Egellsstrase 21, 13507 Berlin 03.2008.g.
16. Montaža kanala i cevovoda 750 MW Kraftwerk Walsum Duisburg IDS-Anlagenbau Gmbh
TH.Hessstr. 228, 47179 Duisburg
03.03.-31.08.2008.
17. Angažovanje radnika na zameni dela EKO-a u remontu Bloka 2 Ug.br. K-08-04/08 AD"MSK"
Miloševački put b.b.
Kikinda
03.03.2008.
18. Montaža kanala i cevovoda 750 MW Kraftwerk Walsum Duisburg IDS-Anlagenbau Gmbh
TH.Hessstr. 228, 47179 Duisburg
03.03.-31.08.2008.
19. Mere za reparaturu prema spis. radova na rešetki za dogorevanje, levku, mlina, strugaču, mehanizmu za uklanjanje šljake, pepela, stolu za hranjenje, rashladnom pužu, liniji za sagorevanje 3+4 - MHKW Kassel
Ugovor br. MR 01/2008
Balckr Durr GmbH –Neubeckum
Indrustriestrasse 17-59269 Beckum
03.03.-05.05.2008.
20. Četiri kompleta (svežnja) komponenta za hladnjak Fosmark IMSS servis za zavarivanje Beckum Ug. br. 820-07450 IMSS
Schweißservice GmbH-Berlin
01.03.-31.05.2008
21. Montaža poveznog cevovoda na kotlu MKK HAFEN Otaviestr. 7-9, Bremen IDS-Industrije service Anlagenbau Gmbh , Maxs Planck ring 40, 46049 Oberhausen 01.03.-30.08.2008.
22. Montažni radovi na objektu Beogradske elektrane TO Voždovac kotao 116MW
Ugovor br. 471-06-03/08
„KIRKA SURI“ d.o.o.
VIII Braće Marića
15 Beograd
Mart 2008. g
23. Remont kotla
Elektrana Flinger Dusseldorf
Ug. br. 230/08
IDS-Anlagenbau Gmbh
Flingerbroich 25 40235 Dusseldorf
03.02.-31.07.2008.
24. Radovi na sanaciji prohromske izolacije po NČ u pogonima Sušare Ogranak “Prerada” – Vreoci R.B. „KOLUBARA“ Prerada Vreoci Diše Đurđević bb Januar 2008. g
25. Sanacija i rekonstrukcija autoklava radi sprečavanja pojave prslina i otanjenja zidova autoklave u zoni nosača uređaja za pražnjenje R.B. „KOLUBARA“ Prerada Vreoci Diše Đurđević bb Januar 2008. g
Juni 2009.g