ELEKTRANE – Najznačajniji projekti na delovima kotlova pod pritiskom u poslednjih DESET godina / 2010. -2021. /

Osoblje kompanije MONT-R je obučeno za inženjering, montažu, remont i održavanje najvećih, strateški važnih elektrana, što se tiče kapitalnog remonta delova kotlova pod pritiskom na evropskom tržištu, Nemačka, Finska, Češka Republika, Slovačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Grčka, a realizuju se i projekti u Južnoj Americi i Africi, lokalno – Srbija.
Pošto kompanija godišnje ima više od 100 000 NČ (radnih sati) remontnih radova u Nemačkoj, MONT-R je 2006. registrovao poslovnu jedinicu u Oberhauzenu, SR Nemačka.

●TE KOSTOLAC B1 i B2 (2 x 350 MW) Srbija
·Blok B1 – Zamena pregrejača PR2 (težina: 162 t) – 2010.
·Blok B1 i B2 – Prefabrikacija i montaža međupregrejača MP1 i MP2, Dimenzija cevi: ø60,3 x 3,6, Materijal: 13CrMo4-5  – 2014.
·Blok B2 – Projekat smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx), ESP <170mg/Nm3 i CO≤ 200mg/Nm3 – 2019.
·Izrada i zamena kanala aerosmeše, težine: 17,5 t, recirkulacionih kanala, težine: 8,5 t i gorionika uglja (težine: 60 t) sa kliznim pločama.
·Modifikacija zida ekrana sa +15,5 na 31,15 m težine 100 t (cevi: ø30×5 mm, membrana 5×16,5 mm, Materijal: EN 16Mo3).
·Ugradnja kanala OFA 1 i OFA 2 sa uključenim ventilima, kompenzatorima i nosačima, težina: (30+40) t.
●FLINGERN Postrojenje za spaljivanje otpada (MVA) u okrugu Flingern – Broich u Dizeldorfu – 2010.
·Kombinovana toplotna energija 100 MW (termalna) daljinsko grejanje i proizvodnja električne energije, 55 MW (električna, parna turbina).
·Remontni radovi na zameni zadnjeg zida i pregrejača.
●TE NIEDERAUSSEM (RWE) Nemačka, (sedam blokova ukupnog kapaciteta 3 400 MW).
·Zamena delova kotla pod pritiskom na blokovima K (1000 MW), E (300 MW) i H (600 MW) – 2010.
·Zamena kolektora na blokovima H i F (600 i 300 MW) – 2014.
·Remont delova kotla pod pritiskom, Zamena kolektora, međupregrejača MP1 i MP2 uključujući zavoj u bloku D (636 MW) – 2014.
●TE NEURATH Grevenbrоich (RWE) Nemačka, Blok A, B i C (312 MW), Blok D i E (636 MW), Blok F i G (1060 MW).
·Remont delova kotlova pod pritiskom u bloku A i C, bloku D i E i bloku F, 2010.-2012. Blok D, 2013. Blok C i G, 2014.
·Blok A,B i D – F i G, 2016. Blok A i D – F i G, 2019. Blok C i E – F i G 2021.
●TE ENSDORF (RWE) Nemačka – Remont spiralnih grejnih površina delova kotla pod pritiskom u Bloku R (310 MW) – 2010.
●TENT Blok A1 (210 MW) u Obrenovcu – Srbija – Izrada i montaža međupregrejača MP1 – 2010.
·Proizvodnja i zamena pregrejača MP4 (120 t) i cevi na ulazu u isparivač.
·Komora PR4 (ø273x32x3940, 14MoV6-3+NT) i priključna parna linija – 2014.
·Zamena pregrejača PR1 i PR2 – 2016.

●TENT Blok A4 (308 MW) i A5 (340 MW) u Obrenovcu – Srbija – Zamena isparivača i remont međupregrejača MP2 – 2011.
·Nabavka i remont grejnih površina – 2017. Tehnički detalji:
Isparivač (55 t, 16Mo3), Pregrejač PR3 (140 t, 15Mo3,13CrMo4 4), pregrejač PR2 (15 t, 10CrMo9 10), međupregrejač MP2 (80 t),

Rastavljanje – Demontažni-montažni radovi na kanalima aerosmeše i recirkulacionim kanalima, uključujući čelične konstrukcije, gorionike, isparivač i međupregrejač MP2.
●TENT Blok A5 (340 MW) u Obrenovcu – Srbija – Kapitalni remont cevnog sistema – 2012.
·Zamena pregrejača PR5, Težina 114.000 t, Dimenzije cevi: ø32×4,5 mm, Materijal 13CrMo4 4; 14MoV6 3.

Međupregrejač MP2 sa izlaznim komorama – 74 t, Dimenzije cevi: ø51×5 mm, Materijal 13CrMo4 4; 10CrMo9 10.
●TENT Blok A3, (329 MW) Kapitalni remont dela kotla pod pritiskom i redukcija azotnih oksida (DeNOx), 2013.-2014.
·Zamena EKO 1 i 2 (165+173.5)t, ø32×4,5, Materijal: 265 GH (St45.8), Pregrejači PR2, PR3 i PR5 (16+30+116.3)t, 13CrMo4-5.

·Međupregrejači MP1 i MP2 (135+77,5)t, Materijal: 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 i X10, komore EKO, izlazne komore MP2, ulazne i izlazne komore MP1, demontaža, prefabrikacija i ugradnja KAS, uključujući čelične konstrukcije i gorionike (89,8+50,4+67,3)t.
●TENT A3 i A4, Zamena cevnog sistema kotla pod pritiskom – 2020.
·Zamena ulaza (2 kom) i izlaza (2 kom), međupregrejača MP6 (Ø296×36 mm), Materijal: X10CrMoVNb9-1.
·Zamena priključnog parovoda PR5 – PR6 (Ø76,1×12 mm), Materijal: X20 i MP1 – MP2 (Ø57×6 mm), Materijal: 14MoV6-3.
●JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Srbija, Kapitalni remont toplane TO Novi Beograd i TO Zemun – 2010.
●TE LIPPENDORF (Vattenfall), kod Lajpciga, (2×924 MW) – Remont delova kotla pod pritiskom – Isparivač (250 m2) u Bloku H– 2011.
·Remontni radovi isparivača u zoni levka na Bloku S (934 MW) – 2014.
·Remont delova kotla pod pritiskom bloka S – 2016.
●TE LEDVICE (660 MW), Češka Republika – Montažni radovi na novoj jedinici za pakovanje ELE OB02-418 – 2011.
·Radovi na montaži i zavarivanju spojnih cevi između grejnih površina i kolektora, pregrejač PR3 i PR4, materijal: S304/NiCr23, međupregrejač MP2, materijal: HR3C/NiCr23.
●TENT Blok B2 (620 MW), Ušće – Srbija, Zamena pregrejača PR3 sa ovešanjem – 2011.
·Remont i održavanje delova kotla pod pritiskom, 2013. – 2020.
·KAPITALNI REMONT – PRVA FAZA REVITALIZACIJE CEVNOG SISTEMA KOTLA – 2016.

Obim radova na sistemu kotlovskih cevi obuhvatao je zamenu cevi isparivača od +72,5m do +113m nivoa, ≈Težina 300t panela isparivača sa izlaznim kolektorima i ≈160t čelične konstrukcije sa pomoćnom opremom, zamena pregrejača PR1, međupregrejača MP2 i MP3 sa pratećim ovešanjima.
●TE WESTFALEN HAMM (RWE 2 x 800 MW), Remont parovoda niskog i srednjeg pritiska – 2012.
·Prefabrikacija, demontaža i montaža cevovoda niskog pritiska sa konstrukcijom i osloncima na bloku E – 2013.
●WESSELING Chemiepark (470 MW) – Remont dela kotla pod pritiskom na kotlu 4 – 2013.
●TE WILHELMSHAVEN Lower Saxony ONYX Power – Remont dela kotla pod pritiskom (747 MW) LOT 1-3 – 2012.
●TE KLADNO (100 MW), Češka Republika – Proizvodnja toplotne i električne energije, Projekat br. 01121 – 2012.
· Montaža kotla sa cirkulacionim fluidizovanim slojem – CFB kotla od 100 MW – Montažni i zavarivački radovi na delu kotla pod pritiskom.
●Nuklearna elektrana OLKILUOTO – Blok 3 (1600 MW) Pori Finska, OL3 projekat za DCNS Company – 2013.
·Prefabrikacija i instalacija cevovodnih sistema i prateće opreme uključujući nadzor.
●TE FRIMMERSDORF RWE Grevenbroich – Zamena cevi pregrejača u bloku Q (300 MW) – 2013.
·Remont delova kotla pod pritiskom u bloku P i K (300 MW) – 2016.
●TE HERNE Evonik Steag GmgH (950 MW) – Radovi na reviziji i remontu isparivača – 2013.
●KUSILA Elektrana (6×800 MW) oblast Witbank, provincija Mpumalanga, Južnoafrička Republika od 2013. do 2016.
Mont-r učestvuje u montažnim i zavarivačkim radovima na sistemu delova kotla pod pritiskom.
●STADTWERKE HKW – Remont pregrejača u kogeneracionim elektranama Blok 1 – 2014.
●TE MUNICH Toplana Sever – revizija i sanacioni radovi na delu kotla pod pritiskom – 2013.
·Kotao 11, blok 1 Revizija i remontni radovi na delu kotla pod pritiskom – 2016.
·Severna toplana – Revizija i sanacija kotla 11 – 2021.
●EMDEN Gasna Elektrana (450 MW) Donja Saksonija, remont cevovoda uključujući čelične konstrukcije i sistemske module 321 i 322.
●TE HEYDEN (865 MW) kod Petershagena, Remont delova kotla pod pritiskom – 2016.
●ATAKA Elektrana, blizu Sueca, Egipat (2 x 300 MW) na prirodni gas, Kapitalna sanacija kotlovskog bloka 3 i 4, 2015.-2016.
·Zamena vodenih zidova, između kota 4,3 m do 21,5 m uključujući komore, nosače, pregrejače LTS, ITS.
·Zamena kompletnih cevnih priključaka – mlaznice na donjem bubnju, uključujući termičku obradu, remont pregrejača vazduha – LUVO.
●TE MORAVA – Svilajnac Srbija (120 MW) – II faza revitalizacije (membranizacija) dela ložišta kotla OP 380b – 2016.
·Zamena ložišta kotla membranskim sa isporukom.
●TE WEISWEILER (RWE) – Zamena membranskog zida i pregrejača SH u bloku G (600 MW) – 2012.
·Revizija i sanacija delova kotla pod pritiskom na blokovima E i F (300 MW) i Bloku H (600 MW) – 2014.
·Remont delova kotla pod pritiskom bloka E i F (300 MW) – 2014. Blokova G i F (600 i 300 MW) – 2016.

·Remont delova kotla pod pritiskom Blok G (600 MW) – 2019.
·Radovi na reviziji i popravci delova kotlova pod pritiskom bloka H – 2021.
●Projekat PTOLEMAIS V,  Hala kompanije Doosan Babcock Energy, Prefabrikacija delova za kotlove pod pritiskom, 2016.-2017.
●Rudnik & TE UGLJEVIK (279 MW) Republika Srpska, BiH, Zamena cevi na plafonu kotla uključujući pregrejač – 2017.
●KW RÜDERSDORF (Vattenfall Europe) New Energy Eco Power GmbH, Nemačka – 2017.
·Radovi na reviziji i sanaciji posude pod pritiskom.
●TE BOXBERG (LEAG) Weißwasser – Saxony – Remont dela kotla pod pritiskom Blok R (675 MW) – 2017.
·Sanacija pregrejača PR1 i PR3, na bloku R.
●EFT – Rudnik i TE STANARI (300 MW), Republika Srpska, BiH – Remont delova kotla pod pritiskom, 2017. i 2018.
·Zamena oštećenog isparivača, međugrejača MP i pregrejača PR.
●TE WEDEL (Vattenfall) Hamburg – Radovi na reviziji i remontu nakon modernizacije kotlova 1 i 2 (200 MW) – 2018.  
●HERNE (STEAG) Severna Rajna – Vestfalija (6 kombinovanih ciklusa CCPP) kapaciteta 600 MW i snage pare od 400 MW.
·Revizija i sanacija na kotlu bloka 4 – 2018.
·Postavljanje cevovoda u okviru projekta modernizacije (ukupna efikasnost goriva više od 85%), 2020.-2021.
●Štutgart – MÜNSTER Toplana – Radovi na reviziji toplane na delu kotla pod pritiskom. – 2018.
●TE MORBURG (Vattenfall) Hamburg – Remont delo kotla pod pritiskom, blokova A i B (800 MW) – 2018.
Elektrana je ugašena 2021 godine. U budućnosti će proizvoditi vodonik na bazi obnovljivih izvora energije.
●TE HERMANN WENZEL (320 MW) ThyssenKrupp AG Duisburg – Radovi na sanaciji Bloka 4 – 2019.
●KOLUBARA Rudarski basen – RB Kolubara – Sanacija posuda pod pritiskom – Autoklava i bidona, 2019.-2020.
·Rekonstrukcija posuda pod pritiskom uključujući tehničku dokumentaciju, nabavku i zamenu autoklava u Sušari, OC “Prerada”.
·Donji segment – kupola autoklava Ø3100 /Ø3012 mm, dužine 2362 mm i debljine 30 mm, materijal 18MnMo4-5 N+T.
·Srednji segment Ø31012 / Ø2916 mm, dužine 2619 mm i debljine 30 mm.
·Donji prsten prirubnice Ø1700 / Ø1250×205 mm sa oprugama – Vicoda.
·Rok za završetak rekonstrukcije na svih 16 autoklava bio je 2 godine.
●VEO EISENHITTENSTADT – Instalacija cevovoda i čeličnih konstrukcija u novom pogonu za proizvodnju električne energije i grejanja – 2020.
●WÜRZBURG Toplana – Montaža cevovoda i čeličnih konstrukcija u okviru modernizacije Toplane – 2020.
●TE WESSELING – Berzdorf – Revizioni i sanacioni radovi dela kotla pod pritiskom, blokova 1 i 2, 2020.-2021.
●LINDE ENGINEERING SCHALCHEN – Proizvodnja komponenata i kompletnih modula za procesna postrojenja – 2021.
●TE PTOLEMAIS – Blok V (660 MW) – montaža i zavarivanje na delovima kotla pod pritiskom, 2019.-2020.
Dimenzije – prečnik, debljina i materijal zavarenih spojnih cevi:
EKO1 Izlaz 44.5 x8.8 mm 16Mo3
PR1 Ulaz 38.0 x8.0 mm & EVAP. Izlaz LSW 42.4 x8.8 mm, 13CrMo4-5
PR2 Ulaz 44.5 x6.3 mm …… X10CrMoVNb9-1 (P91) – X10CrNiCuNb18-9-3 (SUPER 304H)

MP1 Izlaz 48.3 x5.08 mm …X12CrCoWMoVNb12-2-2 – X10CrMoVNb9-1 (VM 12 -P91)
PR2 Izlaz 44.5 x7.1 mm …..X10CrNiCuNb18-9-3 – NiCr23Co12Mo (SUPER 304H -Alloy 617)
PR3 Ulaz 42.4 x7.1 mm …….X10CrWMoVNb9-2 (P92)
●TE ŠOŠTANJ Blok 6 (600 MW) Slovenija – Nabavka i usluge za remont kotlovskih cevovoda bloka 6 – 2021.
·Paket 1: Lubeco (EKO) proizvodnja i zamena (98,8 t) cevi Ø38×3,6; P235 GH i noseće cevi Ø48,3×6,3; 16Mo3.
·Paket 2: Izrada i delimična zamena cevi na međupregrejaču MP1 (60,4 t) ,Cev MP1 Ø44,5×4,0 mm, 16m x 800 kom, ukupno 13000m – X10CrMoVNb 91 (Vr.No.1.4903) P91 i zaštita cevi Ø60,3 x 6 x 200 mm X10CrAlSi7.
·Paket 3: Demontažno – montažni radovi na modifikaciji postojećeg sistema za dovod pare do duvaljki Ø114,3 x 10 mm, Materijal cevi 1.0038/S235JR, 1.5415/16Mo3, 1.7335/13CrMo4-5, 1.7380/10CrMo9-10, 1.4903/X10CrMoVNb9-1.
●TENT Blok B1 (620 MW), Ušće – PRVA FAZA REVITALIZACIJE KOTLOVSKOG CEVNOG SISTEMA – 2012.
·Radovi na isparivaču – Zamena sa +72,6 m na +112,9 m sa izlaznim komorama, nosačima.
Procenjena težina opreme je ≈300t panela isparivača sa izlaznim kolektorima i ≈450t čelične konstrukcije.
Sučeono zavareni spojevi panela isparivača 38x5mm i 33.7×4.5mm, Materijal: 13CrMo4-5 ~ 4800 zavarenih spojeva.
Uzdužni zavareni spojevi membrana na pločama isparivača (V 6mm) ~1140m, uključujući zamenu pregrejača PR2 i parnih i vrelovodnih duvača gara, u cilju povećanja snage bloka sa 620 MW na 665 MW.
·Remont i održavanje kotla pod pritiskom od 2012. do 2020.
·Prefabrikacija i nabavka za kapitalni remont – Prefabrikacioni delovi pravih cevi i komore RA linije parovoda (220 t) – 2020.
·Prefabrikacija pregrejača PR2, sa ovešanjima (210 t), Priključni cevovod MP1 – MP2 i MP2 – MP3 (50 t), 2020.-2021.

·DRUGA FAZA REVITALIZACIJE KOTLOVSKOG SISTEMA UKLJUČUJUĆI PROJEKAT DeNOx – 2021.
Zamena cevi isparivača od kote +6,17m do +72,5m, dim. 14m x 2,9m i sa jediničnom težinom 4t, ukupne težine 770t. Materijal elemenata cevi isparivača i kolektora:13CrMo4-4; 13CrMo4-5, Ukupna težina rama čelične konstrukcije sa pomoćnom opremom 160 t.
Priključne (donje) cevi u području Trichter Ø88,9x10mm /16M, 130 zavarenih spojeva, ukupna težina: ≈32 t.

MONT-R DOO
Dubravska 2D

11426 Meljak – Srbija
Tel.: +381 11 8340 808
Email: office@mont-r.rs