ELEKTRANE - Najznačajniji projekti na delovima kotlova pod pritiskom u poslednjih DESET godina / 2010. -2021. /

Osoblje kompanije MONT-R je obučeno za inženjering, montažu, remont i održavanje najvećih, strateški važnih elektrana, što se tiče kapitalnog remonta delova kotlova pod pritiskom na evropskom tržištu, Nemačka, Finska, Češka Republika, Slovačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Grčka, a realizuju se i projekti u Južnoj Americi i Africi, lokalno – Srbija.
Pošto kompanija godišnje ima više od 100 000 NČ (radnih sati) remontnih radova u Nemačkoj, MONT-R je 2006. registrovao poslovnu jedinicu u Oberhauzenu, SR Nemačka.

MONT-R d.o.o.
Dubravska 2D

11426 Meljak – Srbija
Tel.: +381 11 8340 808
Email: office@mont-r.rs