RADIONICA – PROIZVODNJA

Ukupna površina obe radionice je 1600 m2, namenjene za proizvodnju nestandardne opreme
Što se tiče Elektrana, radionica je opremljena za prefabrikaciju delova kotla pod pritiskom, savijanje cevi – cevne zmije – EKO, pregrejače, međupregrejače, kolektore, razdelnike. Radionica je opremljena mašinama za savijanje cevi i sa pet mašina za termičku obradu.
U poslednjih deset godina prefabrikovane su hiljade tona za:
●TENT Blok A1, Međupregrejač MP1, Pregrejač PR4, cevi na ulazu u kolektor isparivača– 2010.

  Pregrejač PR 2,3 i 5 and Pregrejač PR1 – 2012.
●Fabrika šećera – Grupa Sunoco, cevne zmije za pregrejač I i II – 2012.
●TENT Blok A3, 3 ulazne i izlazne komore ekonomajzera i međupregrejača Ø245/Ø296 Ø=28mm 13CrMo4-5, Ø609,6, d=22/38/54mm 13CrMo4, 14MoV6 – 20. – 2014.
●TENT Blok B2, Grejač 2 Ø33,7×4,0 13CrMo4-5+NT – 2014.
●TE Kostolac B1 i B2 Međupregrejači MP1 i MP2, tokom Kapitalnog remonta – 2014.
●TENT Blok A4, Grejač 3 Ø32×4 16Mo3, 13CrMo4-4, Grejač 2 Ø38×2 10CrMo9-10, Međupregrejač 2, Ø51×4, 13CrMo4-5+NT Ulaz i izlaz Komore EKO 2, Ø245x25mm/Ø245x28mm; CrMo4-5, 3183kg/3518kg, komora grejača 6, Ø296x36mm/Ø324x46mm; 14MoV6-3, 9480kg/11350kg – 2017.
●TENT Blok A1, Komora grejača 4 Ø273x32x3940, 14MoV6-3+NT – 2017.
●TENT-A3, Ulaz i izlaz Komora grejača 6 Ø296x36mm; 9480kg, Ø324x46mm; 11350kg, X10CrMoVNb9-1 (sa pred-komorama 28 kom) – 2019.
●TENT-B1, Komora 1RA30, DN700 Ø711x90mm, X10CrMoVNb9-1, 20105kg, Parni cevovod Grejač 2 sa ovešanjem Ø33,7×4,5mm, 10CrMo9-10; 16Mo3, Grejač 4 Ø38×4-5,6mm, X10CrMoVNb9-1 i Međupregrejač MP4 P265GH – 2019.
●TE ŠOŠTANJ Blok 6, Slovenija Lubeco-EKO Ø38×3,6mm P235GH, (9 paketa, 98.7t) i Međupregrejač MP1 Ø44.5×4 X10CrMoVNb91 – 2021.
Za Industrijska postrojenja (proizvodnja izmenjivača, kolona, posuda) radionice su opremljene i sa: Mašina za sečenje – plazma, hidraulične prese i dve mašine za savijanje ploče do debljine d=25mm, Borverk & Lathes.
Proizvodnja za Fabriku metanola i sirćetne kiseline – MSK Kikinda od LEGURE ČELIKA 2020. – 2021. i za Elixir Prahovo, 2022.
POSUDA ZA KOLONE 22C02, 40D-202 i 40D-203, materijal: AISI 317L, Zr-705, AISI 410S (ukupno 36 posuda).
IZMENJAČ KOLONE LAKE FRAKCIJE – REBOILER 40E-201, Tip: vertikalni izmenjivač toplote sa ravnim cevima i fiksnim cevnim pločama, spoljni prečnik omotača: 355,6 mm, ukupna visina izmenjivača toplote: H=3446mm, omotač:A312 TP316L/A240 Gr.316L, postupak: 141 TIG, materijal cevi: Zr 702 Zirconium OD=19.05mm, debljina zida: 0.76mm.
PRVI MEĐUSTEPENI HLADNJAK KOMPRESORA KISEONIKA 11E17 Ø866×4200, snop cevi: Ø16×1.25mm, materijal: ISI 304L.
REAKTOR ZA SINTEZU SIRĆETNE KISELINE 40V-101, Zamena priključaka, materijal: Hastel 33 i Zr 702 Zirconium.
Cevovodi 8″ A312 Gr TP316H (219.1×26.97)
REEKSTRAKCIJSKA KOLONA, Dupleks nerđajući čelik (1.4442), (Cr21-23%, Ni 4.5-6.5%, Mo 2.5-3.5%) Ø2100mm, h=25048mm, G=22870kg.
AKTIVNI UGALJ – DEKOLORACIJSKA KOLONA, Dupleks nerđajući čelik (1.4442) Ø3000mm, h=5022mm, Ø=6mm G=4342kg.
Radovi na odvodnim cevima, rezervoarima i posudama:
·RTB Bor – Nova topionica i fabrika kiseline, 2013. – 2014.
·Radovi na odvodnim kanalima od karbonskog čelika (ASTM A-516 Gr.70) δ=10mm, 558.6t i nerđajućeg čelika (ASTM A-240 i 316L Tip 304/304H) δ=8mm, 57.3t,
TENT blok B2, Kanali za vazdušnu mešavinu δ=15mm, Kanali za topao vazduh i OFA kanali δ=5mm, pravougaonog i kružnog preseka S235JRG2 – 2014.
·Recirkulacijska glava, TE Svilajnac – 2016.
·Rezervoar HCL 52T03-B; V=60m3, MSK Kikinda, Odvodni kanali – KSC Schwedt EEW Nemačka – 2017.
·Dimnjak Ø1700x40000m, 17800kg – Fabrika kartona Umka.
·Separator kapljica Ø2720x4400mm Ø12mm, S235JR, Elixir Prahovo – 2018.
·TENT B1 Projekat DeNOx, Kanali za topao vazduh, δ=5mm, 85t i Kanali OFA1 i OFA2, Materijal: S235JR, δ=5mm, δ870-1925mm, 150t, 2019. – 2020.

MONT-R DOO
Dubravska 2D

11426 Meljak – Srbija
Tel.: +381 11 8340 808
Email: office@mont-r.rs