MONT-R
Uspešno radi od 2003. godine

O NAŠOJ KOMPANIJI

Od kada je osnovana 2003. godine, firma MONT-R profesionalno obavlja svoju delatnost uz pružanje visokog kvaliteta svojih usluga. Danas je MONT-R moderna kompanija koja u svom radu prati svetske trendove uz poštovanje standarda pri izvođenju kapitalnih usluga pod tržišnim uslovima.
Osnovne delatnosti preduzeća su proizvodnja, montaža, remont i održavanje najsloženijih i strateški važnih industrijskih postrojenja, elektrana, rafinerija, petrohemijskih postrojenja i metalurških kompleksa.

Kompanija ima oko 260 zaposlenih, koji su kompetentni za obavljanje svojih poslova i koji su obučeni da koriste ISO standarde sa različitim specijalizacijama i profesionalnim znanjem i veštinama, na čelu sa 25 inženjera i tehničara, raspoređenih na poslovima kao što su: inženjeri gradilišta, planiranja montaže i zavarivanja, inženjeri za bezbednost i zdravlje na radu, poslovođe montaže i zavarivanja, menadžeri kvaliteta i više od 100 zavarivača:

  • SMAW zavarivači 111- električari – 27
  • GTAW zavarivači 141 (WIG) – 42
  • GTAW/SMAW 141/111 – 24
  • GMAW zavarivači 135, 136 (MAG) – 15
  • i više od 120 bravara i montera uključujući poslovođe.

Naše ključne delatnosti su:

INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
MAŠINSKA MONTAŽA
REMONT I ODRŽAVANJE
IZRADA I PREFABRIKACIJA OPREME
KONTROLA KVALITETA
LABORATORIJA ZA AKUSTIČKA ISPITIVANJA

Razvoj kompanije

Realizovano je više poslova na izgradnji, montaži i remontu energetskih i industrijskih postrojenja u našoj zemlji, Nemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Finskoj, Urugvaju, Južnoafričkoj republici, Egiptu, Sloveniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori. Poslovi većeg obima izvršeni su u MSK Kikinda, RNP Pančevo, NIS Novi Sad, TE Kostolac, TE „Nikola Tesla” u Obrenovcu, JKP Beogradska elektrana, Fabrika šećera „Donji Srem” u Pećincima, Fabrika šećera „Bačka” u Vrbasu, Senti, Kovačici i dr.

MONT-R ima sopstvenu opremu za poslove montaže i demontaže, ali se akcenat stavlja na partnerske odnose sa snažnim firmama iz ove oblasti. U SR Nemačkoj kompanija MONT-R ima registrovanu poslovnu jedinicu radi ugovaranja i izvođenja radova.
Ukupnu površinu 1577m², proizvodno – poslovnog objekta, MONT-R je izgradio tokom 2009/2010.god. i nalazi se u mestu Meljak, pored Beograda. To značajno doprinosi poboljšanju procesa, pružanju usluga, kao i poboljšanju radne sredine i motivaciji zaposlenih.

MONT-R d.o.o.
Dubravska 2D

11426 Meljak – Srbija
Tel.: +381 11 8340 808
Email: office@mont-r.rs