MONT-R building
O NAŠOJ KOMPANIJI
Kompanija MONT-R je osnovana 2003. godine. Od tada naš poslovni uspeh zasniva se na visokom profesionalizmu i kvalitetu naših usluga. Danas je MONT-R moderna kompanija koja u svom radu prati svetske trendove uz poštovanje standarda pri izvođenju kapitalnih usluga pod tržišnim uslovima.
Osnovne delatnosti preduzeća su proizvodnja, montaža, remont i održavanje najsloženijih i strateški važnih industrijskih postrojenja, elektrana, rafinerija, petrohemijskih postrojenja i metalurških kompleksa.
Kompanija ima oko 260 zaposlenih, koji su kompetentni za obavljanje svojih poslova i koji su obučeni da koriste ISO standarde sa različitim specijalizacijama i profesionalnim znanjem i veštinama, na čelu sa 25 inženjera i tehničara, raspoređenih na poslovima kao što su: inženjeri gradilišta, planiranja montaže i zavarivanja, inženjeri za bezbednost i zdravlje na radu, poslovođe montaže i zavarivanja, menadžeri kvaliteta i više od 100 zavarivača:

  • SMAW zavarivači 111(REL) – 27
  • GTAW zavarivači 141 (TIG) – 42
  • GTAW/SMAW 141/111 – 25
  • GMAW zavarivači 135, 136 (MIG/MAG) – 15
  • i više od 120 bravara i montera uključujući poslovođe.
    Ostatak osoblja su administrativni radnici.
MONT-R workshop

Naše ključne delatnosti su:

INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
MAŠINSKA MONTAŽA
REMONT I ODRŽAVANJE
IZRADA I PREFABRIKACIJA OPREME
OSIGURANJE KVALITETA & KONTROLA KVALITETA
LABORATORIJA ZA AKUSTIČKA ISPITIVANJA

MONT-R DOO
Dubravska 2D

11426 Meljak – Srbija
Tel.: +381 11 8340 808
Email: office@mont-r.rs