Tehnički centar za obuku

Od 2010. godine MONT-R je obučio više od stotinu kandidata za rad na svim vrstama procesa zavarivanja.
Neki od razreda materijala na kojima rade su: 7crWVMoNb 9-6 (T23/P23), 13CrMo 4-5, 10Cr Mo9-10/13cr Mo 4-4 13 CrMo 4-5, 15NiCuMoNb5-6-4, X10CrMoVNb9-1, X20CrMoV121, SUPER 304 H, 15Mo3, P235GH-TC2.

Centar je takođe organizovao obuku montera, montažera, poslovođa, kontrolora i inženjera.

[gwts_gwl_gallery_slider id="9362"]

MONT-R d.o.o.
Dubravska 2D

11426 Meljak – Srbija
Tel.: +381 11 8340 808
Email: office@mont-r.rs