TEHNIČKI CENTAR ZA OBUKU

U cilju održavanja kvaliteta radova i podizanja nivoa usluga, MONT-R je osnovao Tehnički centar za obuku i zavarivače.
Od 2010. godine MONT-R je obučio više od stotinu kandidata za rad na svim vrstama procesa zavarivanja. Neki od razreda materijala koji su zavareni: 7crVVMoNb 9-6 (T23/P23), 13CrMo 4-5, 10Cr Mo9-10/13cr Mo 4-4 13 CrMo 4-5, 15NiCuMoNb5-6-4, Ks10CrMoVNb201C SUPER, Ks10CrMoVNb201C SUPER 304 H, 15Mo3, P235GH-TC2.
Centar je takođe organizovao obuku montera, montažera, poslovođa, kontrolora i inženjera.

MONT-R d.o.o
Dubravska 2D

11426 Meljak – Srbija
Tel.: +381 11 8340 808
Email: office@mont-r.rs