TEHNIČKI CENTAR ZA OBUKU

U cilju održavanja kvaliteta radova i podizanja nivoa usluga, MONT-R je osnovao Tehnički centar za obuku zavarivača.
Od 2010.godine MONT-R je obučio više od stotinu kandidata za rad na svim vrstama procesa zavarivanja.
Neki od vrsta materijala koji su zavareni: 7CrWMoVNb9-6 (T23/P23), 13CrMo4-5, 10CrMo9-10/13CrMo4-4, 13CrMo4-5, 15NiCuMoNb5-6-4, X10CrMoVNb9-1, X20CrMoV121, SUPER 304H, 15Mo3, P235GH-TC2.
Centar je takođe organizovao obuku cevara, montera, poslovođa, kontrolora i inženjera.

MONT-R DOO
Dubravska 2D

11426 Meljak – Srbija
Tel.: +381 11 8340 808
Email: office@mont-r.rs